Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."
Projekt "Przemoc to Nie - Moc"


Obszar działania: 4.1.A. Przemoc w rodzinie

Cel: ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie, a także skutków stosowania przemocy na terenie woj. opolskiego, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w woj. opolskim i zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc na terenie woj. opolskiego

Partnerzy projektu:
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Adresaci projektu:
bezpośredni– przedstawiciele Opolszczyzny, uczniowie szkół podstawowych z terenu całego woj. opolskiego, personel medyczny szpitali i pogotowia w woj. opolskim, członkowie zespołów interdyscyplinarnych ze wszystkich gmin województwa, funkcjonariusze Policji - kierownicy rewirów dzielnicowych i posterunków Policji –2 509 osób
pośredni: społeczność Opolszczyzny - około 50 tys. osób.

Wydatkowane środki: 103 861,12 zł (dotacja - 99 302 zł, środki własne 4 559,12 zł)


Działania zrealizowane w ramach projektu:

Działanie 1: kampania informacyjno - edukacyjna:
- 20 regionalnych spotkań informacyjno - edukacyjnych dla personelu medycznego szpitali oraz pogotowia
- emisja i upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych - komunikaty na monitorach multimedialnych w autobusach MZK
- 96 spektakli profilaktyczno - edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI

Działanie 2: szkolenia:
- szkolenie dla 69 członków zespołów interdyscyplinarnych pn. „Przyczyny zachowań agresywnych jako element diagnostyczny w planowaniu działań terapeutycznych i korekcyjnych wobec sprawców przemocy oraz kompleksowe wsparcie dla osób doświadczających przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci”
- szkolenie dla 40 policjantów - kierowników rewirów dzielnicowych i posterunków Policji pn. „Psychologiczne aspekty kontaktu z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie. Współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych.”

       

Spektakl profilaktyczno - edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIPodziękowania

   Telefony zaufania:

116 111 - Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży

Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem np. z przemocą w rodzinie w szkole, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. Telefon jest czynny codziennie od godz. 12.00 do 20.00, wiadomość przez stronę www.116111.pl możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów Telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna.

801 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię - bije lub obraża. Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu. Telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 22.00, a w niedziele i święta od 8.00 do 16.00. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

800 120 226 - Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Pod tym numerem telefonu można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty", np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 - 15.30 (połączenie bezpłatne).

22 828 11 12 - Telefon Zaufania dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej.
Telefon zaufania oferuje pomoc osobom dorosłym, które doświadczyły przemocy seksualnej oraz służy radą i wsparciem osobom, które pragną wyeliminować własne niepożądane myśli i zachowania. Telefon jest czynny we wtorki i środy od godz. 15:00 do 18:00. Opłaty za połączenia z numerem zgodnie z cennikiem operatora www.funpzs.org.pl

(77) 455 63 90, (077) 455 63 91, (77) 455 63 92 - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
adres: Opole ul. Małopolska 20a, Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00-20.00 Schronienie całodobowo! Udziela specjalistycznej pomocy: ofiarom przemocy domowej, świadkom przemocy, w tym dzieciom. Bezpłatnie i anonimowo Ośrodek zapewnienia m.in. schronienie dla ofiar przemocy w rodzinie, ochronę ofiar przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc, udziela natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia.

(77) 455 63 90 do 92 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00, email: oikopole@wp.pl świadczy pomoc w sytuacjach: przemocy w rodzinie i kryzysów małżeńskich, gwałtów i innych przestępstw.