Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Medal "Serce dziecku"2019 r.

Już od ponad 30 lat dzieci i młodzież z województwa opolskiego mają możliwość zgłaszania swoich kandydatów do Opolskiego Tytułu "Serce Dziecku". Odznaczenie to przyznawane jest osobom dorosłym, które swoją działalnością i postawą zdobyły zaufanie, sympatię i szacunek dzieci. Wyboru Kawalerów Tytułu dokonuje Dziecięco - Młodzieżowa Kapituła działająca pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Całością spraw organizacyjnych związanych z przyznawaniem Tytułu zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
    W skład Kapituły wchodzą przewodniczący samorządów uczniowskich szkół z woj. opolskiego. W tym roku członkami Kapituły zostali:
 1. Dawid Syposz - przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Opolu,
 2. Agnieszka Noculak - przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku,
 3. Iga Gołębiowska - przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie,
 4. Julia Klockowska - przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy,
 5. Szymon Oliwa - przedstawiciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu,
 6. Aleksandra Kobiałka - przedstawiciel Technikum Gastronomicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
    W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu 5 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie członków Kapituły, których przywitała Agnieszka Gabruk zastępca dyrektora ROPS w Opolu.     Podczas pracowitego spotkania członkowie Kapituły zdecydowali, że spośród 7 zgłoszonych kandydatur Tytuł "Serce Dziecku" w 2019 roku otrzymają 3 osoby, tj.:
 1. Pani Joanna Matkowska - wychowawczyni, bibliotekarka i instruktorka tańca w Szkole Podstawowej w Polkowskiem, z wnioskiem wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Polkowskiem. Uzasadniając swój wybór dzieci m.in. napisały, że Pani Joanna jest zaangażowana w życie szkoły, w której jest tylko 29 uczniów, z którymi osiąga liczne sukcesy w konkursach tanecznych, do których sama wymyśla choreografię oraz szyje stroje. Pani Joanna prowadzi lekcje tańca w formie wolontariatu;
 2. Pani Anna Wieczorek - trenerka capoeiry, z wnioskiem wystąpili członkowie grupy Muzenza. W uzasadnieniu wyboru dzieci m.in. napisały, że Pani Anna jest bardzo aktywna społecznie, prowadzi dla dzieci lekcje ze sztuki walki i tańca capoeira w formie wolontariatu. Jest mistrzynią świata i Europy w tej dziedzinie. Dodatkowo działa w stowarzyszeniu, które pomaga osobom ciężko chorym na nowotwory;
 3. Pan Ryszard Grajek - dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, z wnioskiem wystąpili podopieczni Domu Kultury w Prudniku. Uzasadniając wybór dzieci napisały, że Pan Ryszard jest jednym z organizatorów imprez takich jak Dni Prudnika, Prudnickiej Jesieni i Wiosny Kulturalnej, Rajdów Maluchów oraz wielu innych. Ponadto jest bardzo zaangażowany w życie prudnickich dzieci.
Uroczysta ceremonia dekoracji odbędzie się 16 czerwca br. o godz. 12.00 podczas XXV Festynu Fundacji "Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym" na Placu Wolności w Opolu.


Na zdjęcia Pani Agnieszka Gabruk - Zastępca Dyrektora ROPS w Opolu oraz Dziecięco - Młodzieżowa Kapituła (od lewej): Iga Gołębiowska, Dawid Syposz, Agnieszka Noculak i Szymon Oliwa.

2018 r.

Już od ponad 30 lat dzieci i młodzież z województwa opolskiego mają możliwość zgłaszania swoich kandydatów do Opolskiego Tytułu "Serce Dziecku". Odznaczenie to przyznawane jest osobom dorosłym, które swoją działalnością i postawą zdobyły zaufanie, sympatię i szacunek dzieci. Wyboru Kawalerów Tytułu dokonuje Dziecięco - Młodzieżowa Kapituła powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego. Całością spraw organizacyjnych związanych z przyznawaniem Tytułu zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. W skład Kapituły wchodzą przewodniczący samorządów uczniowskich szkół z województwa opolskiego.

W tym roku członkami Kapituły zostali:
1. Łukasz Wowczyński - przedstawiciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu,
2. Aleksandra Bielska - przedstawicielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku,
3. Ewa Juszczak - przedstawicielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków z oddziałami gimnazjalnymi w Opolu,
4. Aleksandra Kobiałka - przedstawicielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich,
5. Magdalena Konieczna - przedstawicielka Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów II Brygady Pancernej w Bogacicy,
6. Barbara Pach - przedstawicielka Szkoły Podstawowej nr 5 im. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej J.H. Dąbrowskiego w Nysie.

W dniu 23 maja 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu odbyło się posiedzenie członków Kapituły. Podczas obrad członkowie Kapituły zdecydowali, że spośród 8 zgłoszonych kandydatur Tytuł "Serce Dziecku" w 2018 roku otrzymają 2 osoby, tj.:
1) Druh Julian Kiełbasa (pośmiertnie) - z wnioskiem o nadanie odznaczenia wystąpili Uczestnicy Przeglądów Zespołów Artystycznych Nieprzetartego Szlaku ZHP w Grodkowie. Uzasadniając swój wybór dzieci m. in. napisały: "(.) Zanim odszedł na Wieczysta Wartę ( jak mówimy o zmarłych harcerzach), w trakcie swojego życia dostrzegał potrzeby dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, upominał się o ich prawa społeczności lokalnej i stworzył od podstaw wydarzenie, na które przyjeżdżali niepełnosprawni uczestnicy z wielu regionów Polski i zagranicy. To wydarzenie to: Przegląd Zespołów Artystycznych Nieprzetartego Szlaku ZHP w Grodkowie. "Nieprzetarty Szlak" to kryptonim drużyn harcerskich zrzeszających harcerzy niepełnosprawnych. Druh Julian dostrzegał potencjał w tych dzieciach, które w oczach świata często postrzegane są, jako mało zdolne, zależne od innych, słabe, wycofane, niepełnowartościowe. Pracując z nimi zawodowo, jako pedagog specjalny oraz instruktor harcerski wydobywał z nich talenty, które, na co dzień były niedostrzeżone. Nie tylko sprawił, ze dzieci niepełnosprawne intelektualnie, niewidome, niesłyszące prezentowały swój dorobek artystyczny, ale również integrował je z pełnosprawnymi rówieśnikami."
2) Druh Krzysztof Pędziwiatr - nauczyciel w Gimnazjum nr 2 w Grodkowie, Komendant Hufca ZHP w Brzegu. Z wnioskiem o nadanie odznaczenia wystąpili Uczestnicy Przeglądów Zespołów Artystycznych Nieprzetartego Szlaku ZHP w Grodkowie, którzy uzasadniając swój wybór napisali między innymi: "(.) Druh Krzysztof dzięki zaangażowaniu młodych ludzi w działalności ZHP wychowuje ich do takich wartości jak: dobroć, bezinteresowność, pomoc, empatia, tolerancja, twórczość, aktywność, pracy dla innych, wolności od uzależnień. Druh Pędziwiatr angażuje młodych, pełnosprawnych harcerzy do pomocy innym osobom niepełnosprawnym, bycia z nimi w atmosferze otwartości i akceptacji. To sprawia, że nasz świat ma szansę stawać się lepszym i piękniejszym." Dzieci we wniosku również napisały, iż Druh Krzysztof organizuje nadal Przegląd Zespołów Artystycznych Nieprzetartego Szlaku ZHP, a tym samym kontynuuje Dzieło życia Druha Juliana Kiełbasy, które przetrwało mimo że Jego już wśród nas nie ma. Druh Julian i Druh Krzysztof - kontynuator jego wspaniałego Przeglądu - to prawdziwi ambasadorzy osób z niepełnosprawnościami.Na zdjęciu Pan Adam Różycki - Dyrektor ROPS w Opolu i Pani Agnieszka Gabruk - Z-ca Dyrektora ROPS w Opolu oraz Dziecięco - Młodzieżowa Kapituła (od lewej): Ewa Juszczak, Aleksandra Kobiałka, Łukasz Wowczyński, Barbara Pach, Aleksandra Bielska.

Uroczysta ceremonia dekoracji odbyła się w dniu 10 czerwca br. Medal "Serce Dziecku" przyznany druhowi Julianowi Kiełbasie (pośmiertnie) oraz druhowi Krzysztofowi Pędziwiatrowi to wyraz podziękowania za kształtowanie u najmłodszych empatii, mądrości życiowej i wrażliwości na niepełnosprawność.

Jak przyznał Krzysztof Pędziwiatr, praca z dziećmi towarzyszyła mu już od lat młodzieńczych. - Miałem 15 lat, kiedy założyłem w Wałbrzychu swoją pierwszą drużynę harcerską. Ta wspaniała przygoda trwa do dziś - mówi. W swojej pracy stara się zawsze pokazać młodym ludziom, że można robić coś dla innych, szczególnie dla dzieci niepełnosprawnych. - Niesamowite jest, jaką empatię i integrację potrafią oni wykazywać, najmłodszy nasz wolontariusz ma 10 lat - mówi z radością.

Medal w imieniu zmarłego Juliana Kiełbasy odebrał jego syn Krzysztof. - Tato całe życie podkreślał, żeby patrzeć w serce dziecka, nie sugerować się jego pochodzeniem. Należy je obserwować, być z nimi. Znajdować, to, co w nim jest najcenniejsze, najwspanialsze. Należy to wydobyć i poprowadzić je przez drogę życiową - mówił z sentymentem.

Medale wręczył wicemarszałek Roman Kolek podczas XXIV Festynu Fundacji "Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym" na Placu Wolności w Opolu. Tradycyjny sok z cytryny, podany laureatom było testem na zachowanie uśmiechu, mimo kwaśnego smaku.


2017 r.

Już od 30 lat dzieci i młodzież z województwa opolskiego mają możliwość zgłaszania swoich kandydatów do Opolskiego Tytułu "Serce Dziecku". Odznaczenie to przyznawane jest osobom dorosłym, które swoją działalnością i postawą zdobyły zaufanie, sympatię i szacunek dzieci. Wyboru Kawalerów Tytułu dokonuje Dziecięco - Młodzieżowa Kapituła działająca pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Całością spraw organizacyjnych związanych z przyznawaniem Tytułu zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
W skład Kapituły wchodzą przewodniczący samorządów uczniowskich szkół z woj. opolskiego. W tym roku członkami Kapituły zostali:
1) Ewa Juszczak - przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Opolu,
2) Kamil Śliwiński - przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku,
3) Wioletta Kapera - przedstawiciel Gimnazjum nr 1 w Nysie,
4) Weronika Kubas - przedstawiciel Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy,
5) Łukasz Wowczyński - przedstawiciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu,
6) Aleksandra Kobiałka - przedstawiciel Technikum Gastronomicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu 30 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie członków Kapituły, których przywitała Agnieszka Gabruk zastępca dyrektora ROPS w Opolu.
Podczas pracowitego spotkania członkowie Kapituły zdecydowali, że spośród 5 zgłoszonych kandydatur Tytuł "Serce Dziecku" w 2017 roku otrzymają 2 osoby, tj.:
1) Pan Marek Błoch - nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznym Zespole Szkół w Jędrzejowie, z wnioskiem wystąpili uczniowie Publicznego Zespołu Szkół w Jędrzejowie.
Uzasadniając swój wybór dzieci m.in. napisały: "(.) z wszystkim możemy się do Niego zwrócić - bo stwarza taką atmosferę, że serce samo się otwiera i mówi wiele na różne tematy. Traktujemy szkołę jako drugi dom, bo czujemy się w niej bezpiecznie i przyjaźnie, jesteśmy jedną, wielką rodziną, a Pan Marek w tej szkolnej rodzinie odgrywa bardzo dużą rolę (.). Jest bardzo zaangażowany w nasz rozwój intelektualny, społeczny, emocjonalny i sportowy co przekłada się później na nasze zachowania w szkole, na zawodach, wyjazdach czy wycieczkach."
2) Pan Marcin Pawlicki - funkcjonariusz Służby Więziennej w Kluczborku, z wnioskiem wystąpiły dzieci, które otrzymały pomoc dzięki organizowanym przez Pana Pawlickiego akcjom charytatywnym. W uzasadnieniu wyboru dzieci m.in. napisały: "(.) pomimo wielu zadań jakie przynosi ze sobą każdy kolejny dzień służby w mundurze znajduje w sobie i kieruje się potrzebą pomagania tym, którzy najbardziej tego wsparcia potrzebują, nie oczekując nic w zamian (.) m.in. przy akcjach: "Spokojny Sen Dziecka", "Zdążyć z Pomocą", "Dawcy Narządów", "Zostań Dawcą Szpiku". (.) Pan Marcin Pawlicki zawsze uważał, ze czasami nie sposób naprawić złych zrządzeń losu, odwrócić smutnego biegu wydarzeń czy prawdziwie ukoić cierpiącego człowieka i jego bliskich. To jednak nikogo nie zwalnia z podejmowania prób."
Uroczysta ceremonia dekoracji odbyła się 11 czerwca br. podczas XXIII Festynu Fundacji "Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym" na Placu Wolności w Opolu.


Zastępca Dyrektora ROPS w Opolu Agnieszka Gabruk, Dziecięco - Młodzieżowa Kapituła (od lewej): Kamil Śliwiński, Ewa Juszczak, Weronika Kubas, Aleksandra Kobiałka, Łukasz Wowczyński.


2016 r.

Od 1987 r. dzieci i młodzież z województwa opolskiego mają możliwość zgłaszania swoich kandydatów do Opolskiego Tytułu "Serce Dziecku". Odznaczenie to przyznawane jest osobom dorosłym, które swoją działalnością i postawą zdobyły zaufanie, sympatię i szacunek dzieci. Wyboru Kawalerów Tytułu dokonuje Dziecięco - Młodzieżowa Kapituła działająca pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Całością spraw organizacyjnych związanych z przyznawaniem Tytułu zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. W skład Kapituły wchodzą przewodniczący samorządów uczniowskich szkół z woj. opolskiego. W tym roku członkami Kapituły zostali:

1) Michał Kaniuka - przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Opolu,
2) Agnieszka Noculak - przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku,
3) Małgorzata Kocierz - przedstawiciel Gimnazjum nr 1 w Nysie,
4) Julia Moska - przedstawiciel Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy,
5) Paweł Wantuch - przedstawiciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu,
6) Aleksandra Kobiałka - przedstawiciel Technikum Gastronomicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

W ROPS w Opolu 7 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie członków Kapituły, których przywitał dyrektor ROPS w Opolu Adam Różycki. Podczas spotkania członkowie Kapituły zdecydowali, że tegorocznym Kawalerem Medalu "Serce Dziecku" zostanie Pani Iwona Siembida - nauczycielka z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Prudniku, dla której z wnioskiem o przyznanie Medalu wystąpili uczniowie ww. Szkoły. Uzasadniając wybór Pani Iwony Siembidy, Kapituła napisała m.in. "Pani Iwona jest przede wszystkim zaangażowanym nauczycielem, który bezinteresownie poświęca swój czas wolny swoim podopiecznym. Zawsze stara się urozmaicić zajęcia, zaprasza ciekawych i znanych ludzi. (.) Przekazuje wartości takie jak ekologia, bezpieczeństwo i tolerancja. Dzięki Pani Iwonie dzieci odnoszą duże sukcesy.".
Uroczysta ceremonia dekoracji odbędzie się 12 czerwca br. o godz. 12.15 podczas XXII Festynu Fundacji "Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym" na Placu Wolności w Opolu.Dyrektor ROPS w Opolu Adam Różycki oraz Dziecięco - Młodzieżowa Kapituła: (od lewej) Michał Kaniuka, Paweł Wantuch, Agnieszka Noculak, Aleksandra Kobiałka.2015 r.

Od 1987 r. dzieci i młodzież z województwa opolskiego mają możliwość zgłaszania swoich kandydatów do Opolskiego Tytułu "Serce Dziecku". Odznaczenie to przyznawane jest osobom dorosłym, które swoją działalnością i postawą zdobyły zaufanie, sympatię i szacunek dzieci. Wyboru Kawalerów Tytułu dokonuje Dziecięco - Młodzieżowa Kapituła działająca pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Całością spraw organizacyjnych związanych z przyznawaniem Tytułu zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

W skład Kapituły wchodzą przewodniczący samorządów uczniowskich szkół z woj. opolskiego. W tym roku członkami Kapituły zostali:
1) Agnieszka Jarosz - przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Opolu,
2) Kinga Olejniczak - przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku,
3) Alicja Wojtków - przedstawiciel Gimnazjum nr 1 w Nysie,
4) Katarzyna Smereczyńska - przedstawiciel Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy,
5) Paweł Wantuch - przedstawiciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu,
6) Aneta Drewniok - przedstawiciel Technikum Ekonomicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

W ROPS w Opolu w dn. 21 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie członków Kapituły, których przywitał dyrektor ROPS w Opolu Adam Różycki. Podczas pracowitego spotkania członkowie Kapituły zdecydowali, że spośród 6 zgłoszonych kandydatur Tytuł "Serce Dziecku" otrzymają 3 osoby, tj.:

1) Pani Krystyna Wilisowska - kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, dla której z wnioskiem o nadanie Tytułu wystąpili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szonowie,

2) Pani Grażyna Kunka - nauczycielka muzyki i bibliotekarka szkolna w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Prudniku, dla której z wnioskiem o nadanie Tytułu wystąpiły dzieci z Publicznego Przedszkola nr 4 w Prudniku,

3) Pan Mirosław Mandryga - harcmistrz, Komendant Kręgu Instruktorskiego Rodło w Opolu, dla którego z wnioskiem o nadanie Tytułu wystąpiła Rada Drużyny 16 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im. Jana Jaworskiego ps. "Maryśka", Hufiec Kędzierzyn - Koźle, Chorągiew Opolska ZHP.

Uroczysta ceremonia dekoracji tegorocznych Kawalerów odbędzie się 14 czerwca br . o godz. 12.00 podczas XXI Festynu Fundacji "Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym" na Placu Wolności w Opolu przed pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego.Członkowie Dziecięco - Młodzieżowej Kapituły Tytułu "Serce Dziecku" od lewej: Paweł Wantuch, Katarzyna Smereczyńska, Kinga Olejniczak, Agnieszka Jarosz, Alicja Wojtków, Aneta Drewniok.2014 r.

    Od 1987 r. dzieci i młodzież z naszego regionu nadają osobom dorosłym swoje odznaczenie "Medal Serce Dziecku". Osoby nominowane, do tego zaszczytnego odznaczenia, wyróżniają się bezinteresowną działalnością mającą na celu przede wszystkim dobro dzieci. Zakres podejmowanych działań jest bardzo szeroki mogą być one prowadzone zarówno w ramach pełnionych funkcji zawodowych, społecznych, a także na gruncie prywatnym. Nominowani do odznaczenia winni cechować się otwartością na problemy dzieci, wykazywać szczególną dbałość o ich rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny oraz pomagać dzieciom w sytuacji, gdy potrzebują one opieki i wsparcia.
    Medal nadaje Dziecięco-Młodzieżowa Kapituła działająca pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego.
    Wnioski o nadanie Medalu w formie pisemnej należy składać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, przy ul. Głogowskiej 25 C, 45-315 Opole do 16 maja br. Oprócz danych kandydata wniosek winien zawierać opis jego działalności, uzasadnienie wyboru oraz podpisy dzieci zgłaszających kandydaturę. Można też dołączyć zdjęcia i materiały prasowe dotyczące działalności osoby nominowanej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 44 15 250 wew. 19.
    Ostatecznego wyboru Kawalerów dokonała Kapituła powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego. Kapituła składała się z przewodniczących samorządów uczniowskich opolskich szkół zgłoszonych przez dyrektorów szkół. Osoby wytypowane do prac Kapituły charakteryzowały się ponadprzeciętną aktywnością i osiągnięciami w szkole i poza nią. W tym roku w skład Kapituły weszli:
1) Krystyna Skrzynkowska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu,
2) Krzysztof Jadczak - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu,
3) Karol Fachet - Publiczne Gimnazjum nr 4 im. J. Kochanowskiego w Opolu,
4) Agnieszka Kowara - Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu,
5) Magdalena Szczotka - Liceum Ogólnokształcące nr III im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu,
6) Daniel Chętnicki - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu.

    Pod obrady Kapituły trafiło siedem wniosków o nadania Tytułu "Serce Dziecku". Podczas pracowitego posiedzenia członkowie Kapituły zadecydowali, że w 2014 r. Tytuł "Serce Dziecku" otrzymają 2 osoby, tj.:
1) Pani Zenobia Dobosiewicz - Pełka - druhna, instruktorka hufca ZHP Opole-miasto, dla której z wnioskiem o nadanie Tytułu wystąpili harcerze ze 107 DH POWSINOGI im. Zygmunta Glogera Hufiec ZHP Opole-Miasto Chorągiew Opolska,
2) Pan Rafał Neugebauer - Dyrektor Wołczyńskiego Ośrodka Kultury w Wołczynie, Wiceprezes Stowarzyszenia Ziemi Wołczyńskiej "Dwa Serca" w Wołczynie, dla którego z wnioskiem o nadanie Tytułu wystąpili Julia Mendel z Rożnowa oraz uczestnicy zajęć i warsztatów organizowanych przez Wołczyński Ośrodek Kultury.

    W dniu 8 czerwca br. podczas XX Festynu Fundacji "Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym" na Placu Wolności w Opolu odbyła się uroczysta dekoracja tegorocznych Kawalerów, którzy nie kryli zadowolenia i wzruszenia z przyznania tak szczególnego wyróżnienia. Decyzja dzieci, poza źródłem ogromnej radości i satysfakcji, stanowi dla nich dodatkowy bodziec do podejmowania kolejnych wyzwań na rzecz dzieci i młodzieży. Zgodnie z tradycją przed otrzymaniem Medali, Kawalerowie musieli z uśmiechem na twarzy wypić sok cytrynowy. Dekoracji osób odznaczonych dokonali Członkini Zarządu Województwa Opolskiego - Barbara Kamińska, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO - Stanisław Łągiewka, Dyrektor ROPS w Opolu - Adam Różycki oraz dzieci i młodzież wdzięczni za okazywane im serce.

2013 r.

    Już od ponad ćwierćwiecza dzieci i młodzież z województwa opolskiego zgłaszają swoje kandydatury do Opolskiego Tytułu "Serce Dziecku". Odznaczenie to przyznawane jest osobom dorosłym, które swoją działalnością i postawą zdobyły zaufanie, sympatię i szacunek dzieci. Wyboru Kawalerów Tytułu dokonuje Dziecięco - Młodzieżowa Kapituła działająca pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Całością spraw organizacyjnych związanych z przyznawaniem Medalu zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
    Kandydaci na członków Kapituły zostali wybrani z grona przewodniczących samorządów uczniowskich, zgłoszonych przez dyrektorów opolskich szkół, którzy od lat z zaangażowaniem i zapałem uczestniczą w realizacji tego zaszczytnego i jednocześnie niezmiernie miłego wydarzenia. Marszałek Województwa Opolskiego Zarządzeniem nr 67/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie powołania Dziecięco - Młodzieżowej Kapituły Tytułu "Serce Dziecku" dokonał wyboru członków Kapituły w składzie:
 1. Karolina Barańska - przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu,
 2. Jakub Wach - przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu,
 3. Anna Klimek - przedstawiciel Publicznego Gimnazjum nr 4 im. J. Kochanowskiego w Opolu,
 4. Agata Brzozowska - przedstawiciel Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu,
 5. Magdalena Szczotka - przedstawiciel Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu,
 6. Alicja Klisz - przedstawiciel Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu.
W dniu 28 maja br. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu odbyło się posiedzenie Dziecięco-Młodzieżowej Kapituły. Członków Kapituły przywitał dyrektor ROPS w Opolu Adam Różycki, który omówił idee i zasady przyświecające nadawaniu Tytułu oraz życzył dzieciom owocnych obrad. Podczas intensywnego, kilkugodzinnego posiedzenia członkowie Kapituły spośród 8 zgłoszonych kandydatur przyznali Tytułu "Serce Dziecku" 4 osobom, tj.:
 1. Pani Elżbiecie Sobolewskiej - Dyrektor Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu "Uczmy się żyć razem" w Opolu, dla której z wnioskiem o nadanie Tytułu wystąpili uczniowie szkoły w Kup,
 2. Pani Renacie Pietruńko - Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim, dla której z wnioskiem o nadanie Tytułu wystąpili podopieczni Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim,
 3. Pani Monice Witkowskiej - Kubas - certyfikowanej specjalistce terapii uzależnienia oraz pomocy rodzinom doświadczającym przemocy domowej, koordynatorowi Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku, dla której z wnioskiem o nadanie Tytułu wystąpili podopieczni Stowarzyszenia Aktywnej Pomocy Rodzinie "ALTERNATYWA" - S.A.P.R.A.,
 4. Panu Jerzemu Basałaj - prywatnemu przedsiębiorcy, dla którego z wnioskiem o nadanie Tytułu wystąpił Samorząd Uczniowski Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance.
   

   


    W dniu 9 czerwca 2013 r. podczas XIX Festynu Fundacji "Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym" na Placu Wolności w Opolu odbyła się uroczysta dekoracja tegorocznych kawalerów Tytułu "Serce Dziecku".
    Wyróżnieni nie ukrywali radości i wzruszenia. Podkreślali, że odznaczenie stanowi dla nich dodatkową motywację do podejmowania kolejnych wyzwań dla dobra dzieci i młodzieży. Zgodnie z tradycją przed otrzymaniem medali, kawalerowie musieli z uśmiechem na twarzy wypić sok cytrynowy. Dekoracji osób odznaczonych dokonali Wicemarszałkowie Województwa Opolskiego - Barbara Kamińska i Roman Kolek, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO - Stanisław Łągiewka, Dyrektor ROPS w Opolu - Adam Różycki, prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko - twórca i pomysłodawca Medalu "Serce Dziecku" oraz dzieci i młodzież wdzięczni za okazywane im serce.
    Kolejna - XXVI już edycja Medalu "Serce Dziecku" - zakończyła się. Grono odznaczonych powiększyło się o osoby, które swoim zapałem, energią, entuzjazmem oraz ciężką i wytrwałą pracą udowadniają, że jest to najpiękniejszy trud i wysiłek, bo zdobyć serce dziecka znaczy bardzo wiele.