Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."
Projekt pn. "Reaguj i żyj bezpiecznie" 2012 r.


Obszar działania: 4.1 Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania

Cel: budowanie świadomości społecznej w zakresie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa publicznego oraz promowanie i wdrażanie rozwiązań, narzędzi zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni publicznych

Partnerzy projektu:
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Adresaci projektu:
bezpośredni: przedstawiciele Policji, mieszkańcy Opolszczyzny, młodzież spędzająca wolny czas w pubach i dyskotekach, uczniowie, seniorzy - 1 947 osób
pośredni: społeczność Opolszczyzny - ok. 110 tys. osób.

Wydatkowane środki: 88 545,34 zł (dotacja - 88 045,34 zł, środki własne - 500,00 zł)

Działania zrealizowane w ramach projektu:

Działanie 1: kampania informacyjno - edukacyjna
- przygotowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych:
10 tys. szt. informacyjnych podkładek pod szklanki, komunikaty na monitorach multimedialnych w autobusach MZK, 300 szt. kalendarzy
- 71 spektakli edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych klas 1-3
- 10 recitali profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów szkół średnich
- 94 regionalne spotkania informacyjno - edukacyjne dla uczniów opolskich szkół
- 1 regionalne spotkanie informacyjno - edukacyjne dla seniorów
- konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich na wykonanie spotu promującego właściwe postawy obywatelskie
- wyprodukowano dwa reportaże o charakterze edukacyjno - profilaktycznym

Działanie 2: szkolenie dla 28 policjantów pn. "Jakość kontaktu z obywatelem - przeprowadzanie interwencji policyjnej"

Działanie 3: zakup i przeszkolenie 2 psów patrolowo - tropiących, które zostały przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu
Szkolenie dla policjantów "Jakość kontaktu z obywatelem - przeprowadzanie interwencji policyjnej"Psy patrolowo - tropiące zakupione w ramach projektu


Zdjęcia ze spektakli edukacyjnych pn. "Pinokio na zakręcie" dla uczniów szkół podstawowych klas 1-3.


       


       

Reaguj i żyj bezpiecznie odc. 1Reaguj i żyj bezpiecznie odc. 2Spot promujący właściwe postawy obywatelskie pn. "Reaguj i żyj bezpiecznie".