Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Publikacje

     Empowerment SENIOR - 01/2020
plik .pdf, 2,2MB
 
     Empowerment SENIOR - 04/2019
plik .pdf, 2,1MB
 

     Książka "Uśmiech dziecka"

Format pdf 10MB
 
     Empowerment SENIOR - 03/2019
plik .pdf, 2MB
 
     Empowerment SENIOR - 02/2019
plik .pdf, 1,8MB
 
     Empowerment SENIOR - 01/2019
plik .pdf, 2,1MB
 
     Empowerment SENIOR - 04/2018
plik .pdf, 1,8MB
 
     Empowerment SENIOR - 03/2018
plik .pdf, 2,6MB
 
     Empowerment SENIOR - 02/2018
plik .pdf, 2,4MB
 
     Książka "Oczami dziecka, mamy i taty"

Format pdf 48MB
Format epub 12MB
Format mobi 13MB
Format azw3 12MB
 
     Kolorowanka "Opolskie w oczach Dziecka"
plik .pdf, 13MB
 
     Empowerment SENIOR - 01/2018
plik .pdf, 24MB
 
     Empowerment SENIOR - 04/2017
plik .pdf, 3,1MB
 
     Empowerment SENIOR - 03/2017
plik .pdf, 5,0MB
 
     Empowerment SENIOR - 02/2017
plik .pdf, 3,5MB
 
     Empowerment SENIOR - 01/2017
plik .pdf, 3,7MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 06/2015
plik .pdf, 1,2MB
 
     Biuletyn informacyjny 06/2015
plik .pdf, 1,7MB
 
     Biuletyn informacyjny 12/2014
plik .pdf, 3,6MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 12/2014
plik .pdf, 3,1MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 09/2014
plik .pdf, 2MB
 
     Biuletyn informacyjny 07/2014
plik .pdf, 2,7MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 06/2014
plik .pdf, 1,9MB
 
     Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych.
plik .pdf, 52MB
 
     Diagnoza Społeczna 2013 - Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kotekście percepcji Polaków
plik .pdf, 21,7MB
 
     Diagnoza Społeczna 2013 - Niska dzietność w Polsce w kotekście percepcji Polaków
plik .pdf, 11,4MB
 
     Diagnoza Społeczna 2013 - Warunki i jakość życia Polakow
plik .pdf, 47,4MB
 
     Diagnoza Społeczna 2013 - Aktywność społeczna osób starszych w kotekście percepcji Polaków
plik .pdf, 5,1MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 03/2014
plik .pdf, 1,1MB
 
     Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej Raport końcowy.
plik .pdf, 10,1MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 12/2013
plik .pdf, 1,3MB
 
     Biuletyn informacyjny 12/2013
plik .pdf, 0,7MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 09/2013
plik .pdf, 1,8MB
 
     Biuletyn informacyjny 07/2013
plik .pdf, 1,2MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 06/2013
plik .pdf, 1,0MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 03/2013
plik .pdf, 0,9MB
 
     Biuletyn informacyjny 12/2012
plik .pdf, 6,2MB
 
     Droga do rodzicielstwa - Broszura informacyjna dla kandydatów na rodziny adopcyjne lub zastępcze
plik .pdf, 4,8MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 12/2012
plik .pdf, 4,3MB
 
     Raport pokonferencyjny - Wolni od uzależnień behawioralnych
plik .pdf, 3MB
 
     "Media a przemoc" - poradnik opracowany na podstawie wystąpień na międzynarodowej konferencji w miejscowości Góra Św. Anny w dniach 21-22.10.2009 r.
plik .pdf, 2,2MB
 
     "W stronę rodzinnej opieki środowiskowej" - materiały z konferencji w Turawie w dniach 19-20.10.2009 r.
plik .pdf, 3,5MB
 
     Prawnorodzinne i społeczne konsekwencje migracji zarobkowej
plik .pdf, 2,6MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 09/2012
plik .pdf, 2,5MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 06/2012
plik .pdf, 3,5MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 03/2012
plik .pdf, 3,3MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 12/2011
plik .pdf, 3,3MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 07/2011
plik .pdf, 3,3MB
 
     Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społeczenej
plik .pdf, 1,6MB
 
     Badanie ewaluacyjne projektów systemowych
plik .pdf, 8,0MB
 
     Potencjał opolskich organizacji pozarządowych
plik .pdf, 10,5MB
 
     Biuletyn informacyjny 07/2012
plik .pdf, 7,8MB
 
     Biuletyn informacyjny 12/2011
plik .pdf, 5,3MB
 
     Biuletyn informacyjny 07/2011
plik .pdf, 2,9MB
 
     Biuletyn informacyjny 12/2010
plik .pdf, 11,0MB
 
     Biuletyn informacyjny 07/2010
plik .pdf, 20,5MB
 
     Biuletyn informacyjny 12/2009
plik .pdf, 1,1MB
 
     Biuletyn informacyjny 07/2009
plik .pdf, 9,0MB
 
     Biuletyn informacyjny 12/2008
plik .pdf, 3,1MB
 
     Biuletyn informacyjny 09/2008
plik .pdf, 3,6MB
 
     OIS - Biuletyn informacyjny 1/2011
plik .pdf, 3,4MB
 
     Informator o instytucjach pomocy i integracji społecznej województwa opolskiego
plik .pdf, 5,2MB
 
     Śląsk w Europie. Województwo opolskie po wejściu do Unii Europejskiej - wymiar społeczno-ekonomiczny
plik .pdf, 11,0MB