Aktualności

O projekcie

Szkolenia

Specjalizacja II stopnia

Studia podyplomowe

Specjalistyczne doradztwo

Ekonomia społeczna

Dobre praktyki

Do pobrania

Kontakt

Reportaż Rodzina bez przemocy

Reportaż Ekonomia społeczna

Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem wojewódzwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Droga do rodzicielstwa - Broszura informacyjna dla kandydatów na rodziny adopcyjne lub zastępcze

Biuletyn informacyjny

Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego

Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społeczenej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych 

Potencjał opolskich organizacji pozarządowych 

Archiwum - Aktualności z 2013 r.
 


 • 2013-12-17
  Zachęcamy Państwa do lektury świątecznych wydań Biuletynu informacyjnego ROPS w Opolu oraz Kwartalnika Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego "Empowerment"

 • 2013-11-28
  TABELA PROPONOWANYCH SZKOLEŃ NA 2014 r.
  Więcej...

 • 2013-11-26
  W związku z realizacją projektu systemowego pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 ROPS w Opolu w okresie między 27 a 31 stycznia 2014 r. planuje zorganizować dwudniowe seminarium, którego tematem przewodnim będzie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej oraz dobre przykłady działań podejmowanych w ramach integracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie.
  Więcej
  Karta zgłoszeniowa

 • 2013-11-14
  Informujemy, iż w bieżącym roku, jak również w 2014 r. nadal można korzystać z bezpłatnych usług doradczych organizowanych w ramach projektu systemowego pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 PO KL, dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie następujących obszarów:
  Więcej...

 • 2013-10-31
  Zapraszamy serdecznie do lektury monografii pt. PROBLEMY ŚLĄSKA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WOJEWÓDZWA OPOLSKIEGO WYZWANIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ. Publikacja jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Współczesne wyzwania i zagrożenia dla sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji", która zorganizowana została 4 marca 2013 r. przez Zakładu Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Opolu, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu oraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu.
  Więcej...

 • 2013-10-31
  W dniach 28-29 października 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Departament Zarządzania Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, poświęcona zagadnieniom związanym z realizacją horyzontalnej zasady antydyskryminacji i dostępności w odniesieniu do osób niepełnosprawnych oraz działaniom na rzecz skutecznej integracji osób z niepełnosprawnościami z rynkiem pracy.
  Więcej...

 • 2013-10-25
  W związku z relizacją projektu systemowego pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2013 r.
  Więcej...

 • 2013-10-23
  W okresie od 01.03.2013 r. do 31.07.2013 r. pracownicy ds. specjalistycznego doradztwa udzielili łącznie 116 godz. konsultacji indywidualnych (w tym 2 telefonicznie), z których 6 spotkań odbyło się w siedzibie ROPS w Opolu, a 50 w siedzibie beneficjentów) dla łącznie 67 osób. Z doradztwa skorzystały 53 instytucje pomocy i integracji społecznej tj. 51 OPS-ów i 2 PCPR-y:
  Więcej...

 • 2013-10-10
  W dniu 24 października br. w Sali Konferencyjnej im. Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbędzie się konferencja naukowa, pn. "Społeczne i prawne aspekty starości". Konferencja jest organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO. Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Opolskiego.
  Więcej...

 • 2013-09-23
  Informujemy, że ruszają kolejne szkolenia:
  1. W dniu 23.09.2013 r. odbędzie się szkolenie pt. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny po zmianach styczeń 2013r. - w NEOMEDIA Opole - ul. Ozimska 184 w sali nr 14 na 1 piętrze dla 1 gr. 20 osób, które zostały powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
  2. W dniu 24.09.2013 r. odbędzie się szkolenie pt. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny po zmianach styczeń 2013r. - w NEOMEDIA Opole - ul. Ozimska 184 w sali nr 14 na 1 piętrze dla 1 gr. 20 osób, które zostały powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
  3. W dniu 26.09.2013 r. odbędzie się szkolenie pt. Pierwsza pomoc przedmedyczna - w NEOMEDIA Opole - ul. Ozimska 184 w sali nr 14 na 1 piętrze dla 1 gr. 16 osób, które zostały powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
  4. W dniu 27.09.2013 r. odbędzie się szkolenie pt. Pierwsza pomoc przedmedyczna - w NEOMEDIA Opole - ul. Ozimska 184 w sali nr 14 na 1 piętrze dla 1 gr. 16 osób, które zostały powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
  5. W dniach 26-27.09.2013 r. odbędzie się szkolenie pt. Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy - w Hotelu Pod Złotą Koroną w Opolu, ul. Oświęcimska 136 dla 1 gr. 15 osób, które zostały powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

 • 2013-08-27
  Informujemy że niebawem ruszają kolejne szkolenia:
  Więcej...

 • 2013-08-20
  Informujemy że w dniu 26.08.2013 r. odbędzie się szkolenie pn. "Działalność socjalna w zakładzie pracy - obowiązki pracodawcy" w NEOMEDIA Opole - ul. Ozimska 184 w sali nr 14 na 1 piętrze (nad sklepem LIDL) dla 1 gr. 20 osób, które zostały powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

 • 2013-07-15
  W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszamy na szkolenia o tematyce przygotowującej do realizacji zadań przewidzianych ustawami, służącej aktywizacji środowiska lokalnego poprawy działań w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe oraz umiejętności interpersonalne odbiorców projektu
  Więcej...

 • 2013-06-21
  Informujemy wszystkie zakwalifikowane osoby na studia podyplomowe, że w zakładce studia podyplomowe zostały zamieszczone następujące pliki:
  Więcej...

 • 2013-06-21
  Informujemy uczestników cyklu szkoleniowego pt. "Język migowy - poziom średniozaawansowany", że kolejny zjazd odbędzie się w dniach 11-12.09.2013 r., a nie tak jak było wcześniej planowano 02-03.09.2013 r.

 • 2013-06-04
  W dniu 1 czerwca 2013 r. na terenie Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz w Opolu odbył się piknik na rzecz rodzin i rodzicielstwa zastępczego realizowany w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 w ramach PO KL.
  Więcej...

 • 2013-05-16
  W związku z rozpoczynającymi się zajęciami w ramach cyklu szkoleniowego ASYSTENT RODZINY przekazujemy Państwu harmonogram zjazdów, program szkolenia oraz informację o praktykach.
  Zajęcia odbywać się będą w Hotelu Villa Park Opole (Groszowice) ul. Leona Czogały 1.
  Więcej...

 • 2013-05-16
  W związku z zakończonym naborem na cykl szkoleniowy Mediacje rodzinne - poziom zaawansowany informujemy, iż zajęcia odbędą się w Hotelu Villa Park Opole (Groszowice) ul. Leona Czogały 1 w dniach:
  I zjazd: 22-24 maja 2013 r. (rozpoczęcie zajęć 22.05.2013r. o godz.10:00)
  II zjazd: 27-28 czerwca 2013 r.
  Program szkolenia

 • 2013-05-13
  Informujemy że w dniach 10-12 czerwca 2013 r. odbędzie się cykl szkoleniowy pt. "Alternatywne metody komunikacji z osobami niepełnosprawnymi w tym podstawowe uprawnienia i ulgi dla osób niepełnosprawnych" w Hotelu Carina w Pokrzywnej.

 • 2013-05-13
  Informujemy, że od 20 maja 2013 r. rozpoczyna się cykl szkoleniowy pt. Język migowy - poziom średniozaawansowany. W szkoleniu będą uczestniczyć osoby, które zostały poinformowane telefonicznie o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w szkoleniu.
  Poniżej przedstawiamy harmonogram zjazdów:
  Więcej...

 • 2013-05-06
  Terminy specjalistycznego doradztwa w miesiącu maju 2013 r.
  Więcej...

 • 2013-04-17
  W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszamy na cykle szkoleniowe o tematyce przygotowującej do realizacji zadań przewidzianych ustawami, służącej aktywizacji środowiska lokalnego poprawy działań w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe odbiorców projektu Więcej...

 • 2013-04-15
  Ogłosznie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. specjalistycznego doradztwa i szkoleń z dnia 11 kwietnia 2013 r.
  Więcej...

 • 2013-03-27
  W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projektu systemowego, pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 PO KL, uprzejmie zapraszamy do udziału w dwusemestralnych studiach podyplomowych w okresie maj-grudzień 2013 r. ...
  Informacja dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
  Informacja dla organizacji pozarządowych
  Karta zgłoszenia na studia podyplomowe

 • 2013-03-22
  Informujemy, że kolejne tematy w ramach doradztwa grupowego odbędą się w drugiej połowie kwietnia 2013 r.
  Więcej...

 • 2013-03-19
  Informujemy, że od miesiąca marca odbędą się spotkania w ramach doradztwa indywidualnego:
  Więcej...

 • 2013-03-19
  Informujemy, że w miesiącu kwietniu odbędą się dwa spotkania w ramach doradztwa grupowego:
  Więcej...

 • 2013-03-15
  W związku z realizacją projektu systemowego ROPS w Opolu pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oraz projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekty współfinansowane przez EFS planowane jest zlecenie wykonawcy zewnętrznemu zamówienia na usługę druku wraz z opracowaniem graficznym, łamaniem, składem, korektą i dostawą.
  Więcej...

 • 2013-03-07
  W związku z realizacją projektu systemowego pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 PO KL, Regionalny Oœrodek Polityki Społecznej z siedzibą w Opolu zaprasza pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do korzystania z usług doradczych w zakresie następujących obszarów...
  Więcej...

 • 2013-03-07
  Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach projektu systemowego, pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 PO KL, w roku 2013 planuje przeprowadzenie dwóch kierunków dwusemestralnych studiów podyplomowych.
  Więcej...

 • 2013-03-07
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, realizowanym w ramach projektu systemowego, pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 PO KL.
  Więcej...

 • 2013-03-07
  Serdecznie zapraszamy do udziału w 2013 r. i 2014 r. w szkoleniach specjalistycznych realizowanych w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 PO KL.
  Więcej...

 • 2013-01-17
  W związku z realizacją projektu systemowego ROPS w Opolu pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, planowane jest zlecenie wykonawcy zewnętrznemu zamówienia na organizację oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej.
  Więcej...

 • 2013-01-07
  WAŻNE!
  Grupę docelową objętą wsparciem w zakresie studiów, stanowią osoby wskazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, przy czym w przypadku pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, mogą to być tylko pracownicy tych jednostek, które realizują projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 w 2013 r.

 • 2013-01-04
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu informuje, iż w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałania 7.1.3 POKL pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej województwa opolskiego mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w formie bezpłatnego udziału w studiach podyplomowych o tematyce:
  • Ekonomia społeczna
  • Gerontologia społeczna
  Więcej...


   
 • LINKI
   


  Fundusze
  Europejskie

   


  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

   


  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

   


  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  w Opolu

   


  Wojewódzki Urząd Pracy
  w Opolu

   


  Portal Pomocy Społecznej

   


   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  © Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu