Aktualności

O projekcie

Szkolenia

Specjalizacja II stopnia

Studia podyplomowe

Specjalistyczne doradztwo

Ekonomia społeczna

Dobre praktyki

Do pobrania

Kontakt

Reportaż Rodzina bez przemocy

Reportaż Ekonomia społeczna

Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem wojewódzwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Droga do rodzicielstwa - Broszura informacyjna dla kandydatów na rodziny adopcyjne lub zastępcze

Biuletyn informacyjny

Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego

Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społeczenej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych 

Potencjał opolskich organizacji pozarządowych 

Szkolenia
 

2015-07-29
W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszam na ostatnie w tym okresie programowania 2007-2013 szkolenia oraz cykl szkoleniowy (tematyka szkoleń w załączonej tabeli - hamonogramie).
Proponowane szkolenia i cykl szkoleniowy skierowane są do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz kadry pracującej z rodziną z województwa opolskiego. Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie oraz wyżywienie są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia.
    Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia faksem 77/ 44 15 259. Przesłana karta zgłoszenia musi być podpisana przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo swoich pracowników w wybranych szkoleniach. Na zgłoszenia czekamy do 10 sierpnia 2015 r.
    Zawiadomienie o zakwalifikowaniu na szkolenie lub cykl szkoleniowy zostanie przekazane Państwu telefonicznie z informacją o numerze grupy szkoleniowej i dokładnym terminie oraz miejscu szkolenia. Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.pl oraz pokl.rops-opole.pl
    W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Aleksandrą Guszpit 77/ 44 15 250 wew. 16.

Harmonogram szkoleń

Karta zgłoszeniowa na szkolenie
2015-06-29
    W dniach 26-28.05.2015 r. i 16-18.06.2015 r. obyły się 3-dniowe wizyty studyjne w woj. śląskim, w których udział wzięło łącznie 49 pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej. Pierwsza wizyta odbyła się w Stowarzyszeniu "Mocni Razem" w Katowicach, które zajmuje się aktywizacją i integracją środowiska lokalnego. Uczestnicy zobaczyli dzielnicę Szopienice gdzie działa Stowarzyszenie i przeprowadzili rozmowę z dwoma animatorkami życia osiedlowego. Następnie odwiedzono Fundację Spectrum Liberi w Chorzowie, która organizuje nieodpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem i Zespołem Aspergera.
    W drugim dniu uczestnicy zapoznali się z działalnością Stowarzyszenia "Dom Aniołów Stróżów" w Katowicach, które prowadzi pracę uliczną z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Ponadto mogli zobaczyć miejsce gdzie działa prowadzona przez Stowarzyszenie świetlica terapeutyczna, klub młodzieżowy oraz poradnia rodzinna. Następnie grupy udały się do punktu terenowego nr 3 MOPS w Sosnowcu, przy którym działa Klub Integracji Społecznej zajmujący się wdrożeniem podopiecznych do pracy poprzez poprawę ich wizerunku i umiejętności zawodowych. Kolejnym punktem wizyt studyjnych była Fundacja POMOST w Zabrzu, która swoje działania kieruje do osób osadzonych w Zakładach Karnych i opuszczających je po odbyciu kary. Uczestnicy mogli również zobaczyć mieszkania readaptacyjne, które stworzyła Fundacja w ramach swojej działalności. Ostatnim punktem w tym dniu była wizyta w Centrum Społecznego Rozwoju w Katowicach gdzie uczestnicy dowiedzieli się o możliwościach prawnych warunkujących współpracę organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Dąbrowa Górnicza.
    Trzeci dzień rozpoczął się wizytą w Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, która prowadzi działania na rzecz promocji zdrowia, transplantologii i odpowiedniego trybu życia. Ostatnią wizytą było odwiedzenie Fundacji Gaudete w Katowicach, w której uczestnicy dowiedzieli się o sposobach dostosowania własnych działań do potrzeb podopiecznych, kreowania i promocji organizacji, a także zapoznali się z dobrymi praktykami z krajów europejskich.


2015-03-11
W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszam na szkolenia i cykle szkoleniowe o tematyce przygotowującej do realizacji zadań przewidzianych ustawami, służącej aktywizacji środowiska lokalnego poprawy działań w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe odbiorców projektu /tematyka szkoleń i cykli szkoleniowych w załączonej tabeli/.
    Proponowane szkolenia i cykle szkoleniowe skierowane są do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz kadry pracującej z rodziną z województwa opolskiego. Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie oraz wyżywienie są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia.
    Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach i cyklach szkoleniowych proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia faksem 77/ 44 15 259. Przesłana karta zgłoszenia musi być podpisana przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo swoich pracowników w wybranych szkoleniach. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2015 r. Termin realizacji szkoleń i cykli szkoleniowych planowany jest od kwietnia do czerwca br.
    Zawiadomienie o zakwalifikowaniu na szkolenia i cykle szkoleniowe zostanie przekazane Państwu telefonicznie z informacją o numerze grupy szkoleniowej i dokładnym terminie oraz miejscu szkolenia. Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.pl oraz www.pokl.rops-opole.pl. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Agnieszką Ponikowską 77/ 44 15 250 wew. 20.

Informujemy, że w 2015 r. w pierwszej kolejności będą zakwalifikowane osoby, które nie brały udziału w szkoleniach w 2013 r. i 2014 r. Prosimy, aby głównie zgłaszać swoich pracowników, którzy do tej pory nie mieli szansy skorzystać z proponowanych szkoleń.

TABELA PROPONOWANYCH CYKLI SZKOLENIOWYCH
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

2015-02-13
Informujemy, że w związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 w drugiej połowie marca 2015 r. planujemy nabór na nowe szkolenia i cykle szkoleniowe o tematyce przygotowującej do realizacji zadań przewidzianych ustawami, służącej aktywizacji środowiska lokalnego poprawy działań w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe odbiorców projektu.

Tabela z proponowaną tematyką szkoleń2014-10-28
Serdecznie zapraszamy na szkolenia realizowane w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 /tematyka szkoleń w zał?czonej tabeli/.
    Szkolenia skierowane są do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz kadry pracującej z rodziną z województwa opolskiego. Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie oraz wyżywienie są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia.
    Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia faksem 77/ 44 15 259. Przesłana karta zgłoszenia musi być podpisana przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo swoich pracowników w wybranych szkoleniach. Na zgłoszenia czekamy do 05 listopada 2014 r.     Zawiadomienie o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazane Państwu telefonicznie. Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.pl oraz pokl.rops-opole.pl
    W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za rekrutację:
Agnieszka Ponikowska tel. 77/ 44 15 250 wew. 20.

Informujemy, że w pierwszej kolejności będą zakwalifikowane osoby, które nie brały udziału w szkoleniach w 2013 r. i do czerwca 2014 r. Prosimy aby głównie zgłaszać swoich pracowników, którzy do tej pory nie mieli szansy skorzystać z proponowanych szkoleń.

Harmonogram szkoleń

Karta zgłoszeniowa na szkolenie
2014-06-04
W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszam na szkolenia o tematyce przygotowującej do realizacji zadań przewidzianych ustawami, służącej aktywizacji środowiska lokalnego poprawy działań w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe oraz umiejętności interpersonalne odbiorców projektu / tematyka szkoleń w załączonej tabeli /.

Szkolenia skierowane są do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz kadry pracującej z rodziną z województwa opolskiego. Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie oraz wyżywienie są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia faksem 77/ 44 15 259. Przesłana karta zgłoszenia musi być podpisana przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo swoich pracowników w wybranych szkoleniach. Na zgłoszenia czekamy do 20 czerwca 2014 r.

Zawiadomienie o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazane Państwu telefonicznie. Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.pl oraz www.pokl.rops-opole.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za rekrutację:
Agnieszka Ponikowska i Anna Pydych tel. 77/ 44 15 250 wew. 20.

Informujemy, że w pierwszej kolejności będą zakwalifikowane osoby, które nie brały udziału w szkoleniach w 2013 r. i do czerwca 2014 r. Prosimy aby głównie zgłaszać swoich pracowników, którzy do tej pory nie mieli szansy skorzystać z proponowanych szkoleń.

Tabela proponowanych szkoleń

Karta zgłoszeniowa
2014-03-27

    W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszamy na cykle szkoleniowe o tematyce przygotowującej do realizacji zadań przewidzianych ustawami, służącej aktywizacji środowiska lokalnego poprawy działań w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe odbiorców projektu /tematyka cykli szkoleniowych jest przedstawiona w tabeli/.

Proponowane cykle skierowane są do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz kadry pracującej z rodziną z województwa opolskiego. Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie oraz wyżywienie są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia.

Osoby zainteresowane udziałem w cyklach szkoleniowych proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia faksem 77/ 44 15 259. Przesłana karta zgłoszenia musi być podpisana przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo swoich pracowników w wybranych szkoleniach. Na zgłoszenia czekamy do 11 kwietnia 2014 r.

Zawiadomienie o zakwalifikowaniu na cykle szkoleniowe zostanie przekazane Państwu telefonicznie z informacją o numerze grupy szkoleniowej i dokładnym terminie oraz miejscu szkolenia. Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.pl oraz www.pokl.rops-opole.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Agnieszką Ponikowską 77/ 44 15 250 wew. 20.

Informujemy, że w 2014 r. w pierwszej kolejności będą zakwalifikowane osoby, które nie brały udziału w szkoleniach w 2013 r. Prosimy aby głównie zgłaszać swoich pracowników, którzy do tej pory nie mieli szansy skorzystać z proponowanych szkoleń.

Karta zgłoszeniowa2014-01-28
Poniżej podajemy Państwu aktualne miejsca szkoleń w 2014 r. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

HARMONOGRAM - ROPS 2014

Lp. Nazwa szkolenia Terminy graniczne 2014 Ustalone terminy szkoleń Wykonawca
1. KPA w praktyce jednostek pomocy społecznej z uwzględnieniem nowelizacji. 1 gr. - 1 dzień 09.05.2014 r. NEOMEDIA, ul. Ozimska 184, I piętro sala nr 14
2. Działalność socjalna w zakładzie pracy. 1 gr. - 1 dzień 12.05.2014 r. NEOMEDIA, ul. Ozimska 184, I piętro sala nr 14
3. Pierwsza pomoc przedmedyczna 1 gr. - 1 dzień 04.04.2014 r. NEOMEDIA, ul. Ozimska 184, I piętro sala nr 14
4. Zespół interdyscyplinarny jako skuteczna metoda rozwiązywania problemów społecznych. 1 gr. - 2 dni 14-15.04.2014 r. Hotel Villa Park, ul.Leona Czogały 1, Opole
5. Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów. 1 gr. - 2 dni 4-5.03.2014 r. Hotel Pod Złotą Koroną, Oświęcimska 136, Opole
6. Współpraca OPS i PUP w celu aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów pomocy społecznej. 1 gr. - 2 dni 12-13.05.2014 r. Hotel Pod Złotą Koroną, Oświęcimska 136, Opole
7. Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy. 1 gr. - 2 dni 16-17.04.2014 r. Hotel Villa Park, ul.Leona Czogały 1, Opole
8. Organizacja zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w DPS 1 gr. - 2 dni 28-29.04.2014 r. Hotel Pod Złotą Koroną, Oświęcimska 136, Opole
9. Praca z rodziną metodą genogramu 1 gr. - 2 dni 14-15.04.2014 r. Hotel Pod Złotą Koroną, Oświęcimska 136, Opole
10. Analiza transakcyjna w pracy z klientem pomocy społecznej 1 gr. - 2 dni 09-10.04.2014 r. Hotel Pod Złotą Koroną, Oświęcimska 136, Opole
11. Współpraca pracownika socjalnego z asystentem rodziny i rodziną wspierającą 1 gr. - 2 dni 16-17.04.2014 r. Hotel Pod Złotą Koroną, Oświęcimska 136, Opole
12. Animator osoby niepełnosprawnej i starszej 2 gr. x 2 dni = 4 dni 24-25.04.2014 r.
08-09.05.2014 r.
Hotel Pod Złotą Koroną, Oświęcimska 136, Opole
13. Postępowanie egzekucyjne w administracji 1 gr. - 1 dzień 05.05.2014 r. NEOMEDIA, ul. Ozimska 184, I piętro sala nr 14
14. Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy 1 gr. - 2 dni 6-7.03.2014 r. Hotel Pod Złotą Koroną, Oświęcimska 136, Opole
15. Zarządzanie zmianą w jednostce 1 gr. - 2 dni 5-6.06.2014 r. Hotel Pod Złotą Koroną, Oświęcimska 136, Opole2014-01-16
Podajemy zakres tematyczny szkoleń specjalistycznych, które odbędą się w 2014 r.
Więcej...


2014-01-14
W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszamy na szkolenia o tematyce przygotowującej do realizacji zadań przewidzianych ustawami, służącej aktywizacji środowiska lokalnego poprawy działań w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe oraz umiejętności interpersonalne odbiorców projektu /tematyka szkoleń w załączonej tabeli/.

Szkolenia skierowane są do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz kadry pracującej z rodziną z województwa opolskiego. Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie oraz wyżywienie są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia faksem 77/ 44 15 259. Przesłana karta zgłoszenia musi być podpisana przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo swoich pracowników w wybranych szkoleniach. Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2014 r.

Zawiadomienie o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazane Państwu telefonicznie z informacją o numerze grupy szkoleniowej. Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.pl oraz www.pokl.rops-opole.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za rekrutację:
Agnieszka Ponikowska oraz Anna Pydych tel. 77/ 44 15 250

Informujemy, że w 2014 r. w pierwszej kolejności będą zakwalifikowane osoby, które nie brały udziału w szkoleniach w 2013 r. Prosimy aby głównie zgłaszać swoich pracowników, którzy do tej pory nie mieli szansy skorzystać z proponowanych szkoleń.

Tabela proponowanych szkoleń
Karta zgłoszeniowa na szkolenie


2013-11-28
TABELA PROPONOWANYCH SZKOLEŃ NA 2014 r.

Cykle specjalistyczne:

Lp. Tytuł szkolenia Termin i miejsce szkolenia
1. Rozwijanie zachowań psychospołecznych - skuteczna motywacja oraz adaptacja społeczna osób z niepełnosprawnością (1 gr.- 15 os.-48 godz. szkoleniowych)

Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placów. opiek.- wychow. i NGO
Szkolenie 6-dniowe

Planowana realizacja szkolenia pomiędzy 01.09-30.11.2014 r.

Miejsce woj. opolskie.
2. Jak skutecznie pomagać osobom starszym - postępowanie, aktywizowanie, geriatria, komunikacja, choroby. (1 gr.- 15 os.- 32 godz. szkoleniowe)

Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placówki opiek.- wychow. i NGO
Szkolenie 4-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia pomiędzy 01.09-30.11.2014 r.

Miejsce woj. opolskie.
3. Alternatywne metody komunikacji z osobami niepełnosprawnymi w tym podstawowe uprawnienia i ulgi dla osób niepełnosprawnych (1 gr.- 15 os.- 24 godz. szkoleniowe)

Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placówki opiek.- wychow. i NGO
Szkolenie 2-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia pomiędzy 01.09-30.11.2014 r.

Miejsce woj. opolskie.


Szkolenia specjalistyczne:

Lp. Tytuł szkolenia Termin i miejsce szkolenia
1. Organizacja zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w DPS (1 gr.- 15 os.-16 godz. szkoleniowych)

Dla pracowników i wolontariuszy DPS.
Szkolenie 2-dniowe

Planowana realizacja szkolenia 28 - 29.04.2014 r.

Miejsce szkolenia Opole.
2. Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów. (1 gr.- 15 os.- 16 godz. szkoleniowych)

Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, ngo i placówki opiek.- wychow.
Szkolenie 2-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia 04 - 05.03.2014 r.

Miejsce szkolenia Opole.
3. Zespół interdyscyplinarny jako skuteczna metoda rozwiązywania problemów społecznych. (1 gr.- 15 os.- 16 godz. szkoleniowych) Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds i placów. opiek.- wychow. i inne służby tj. policjanci, kuratorzy sądowi, pedagodzy. Szkolenie 2-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia 14 - 15.04.2014 r.

Miejsce szkolenia Opole.
4. Współpraca OPS i PUP w celu aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów pomocy społecznej. (1 gr.- 15 os. - 16 godz. szkoleniowych)

Dla pracowników i wolontariuszy OPS i PUP
Szkolenie 2-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia 12 - 13.05.2014 r.

Miejsce szkolenia Opole.
5. KPA w praktyce jednostek pomocy społecznej z uwzględnieniem nowelizacji. (1 gr.- 25 os. -8 godz. szkoleniowych)

Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placówek opiek.-wychow., ngo oraz ROPS.
Szkolenie 1-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia 09.05.2014 r.
Miejsce szkolenia Opole.
6. Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy. (1 gr. -15 os -16 godz. szkoleniowych)

Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds i placów. opiek.- wychow. i inne służby tj. policjanci, kuratorzy sądowi, pedagodzy.
Szkolenie 2-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia 16 - 17.04.2014 r.

Miejsce szkolenia Opole.
7. Praca z rodziną metodą genogramu. (1 gr.- 15 os.- 16 godz. szkoleniowych)

Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placówek opiek.-wychow.
Szkolenie 2-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia 14 - 15.04.2014 r.

Miejsce szkolenia Opole.
8. Działalność socjalna w zakładzie pracy. (1 gr. -20 os. -8 godz. szkoleniowych)

Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placówek opiek.-wychow., ngo oraz ROPS. szkolenia
Szkolenie 1-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia 12.05.2014 r.

Miejsce szkolenia Opole.
9. Analiza transakcyjna w pracy z klientem pomocy społecznej (1 gr. -15 os. -16 godz. szkoleniowych)

Dla pracowników i wolontariuszy OPS.
Szkolenie 2-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia 09 - 10.04.2014 r.

Miejsce szkolenia Opole.
10. Pierwsza pomoc przedmedyczna (1 gr. -16 os. -8 godz. szkoleniowych)

Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placówek opiek.-wychow.
Szkolenie 1-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia 04.04.2014 r.

Miejsce szkolenia Opole.
11. Współpraca pracownika socjalnego z asystentem rodziny i rodziną wspierającą (1 gr. -15 os. -16 godz. szkoleniowych) Szkolenie 2-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia 16 - 17.04.2014 r.

Miejsce szkolenia Opole.
12. Animator osoby niepełnosprawnej i starszej (2 gr. -po 15 os. -po 16 godz. szkolen.)

Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, NGO
Szkolenie 2-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia 24 - 25.04.2014r. oraz 08 - 09.05.2014 r.

Miejsce szkolenia Opole.
13. Postępowanie egzekucyjne w administracji ( 1 gr.- 20 os.-8 godz. )

Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, NGO, ROPS i plac. opiek.-wychow.
Szkolenie 1-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia 05.05.2014 r.

Miejsce szkolenia Opole.
14. Zarządzanie czasem własnym- organizacja i podnoszenie efektywności pracy (1 gr. -15 os -16 godz. ) Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, ROPS i plac. opiek.-wychow. Szkolenie 2-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia 06 - 07.03.2014 r.

Miejsce szkolenia Opole.
15. Zarządzanie zmianą w jednostce ( 1 gr. -15 os -16 godz.)

Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, ROPS i plac. opiek.-wychow.
Szkolenie 2-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia 05 - 06.06.2014 r.

Miejsce szkolenia Opole.2013-09-23
Informujemy, że ruszają kolejne szkolenia:
1. W dniu 23.09.2013 r. odbędzie się szkolenie pt. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny po zmianach styczeń 2013r. - w NEOMEDIA Opole - ul. Ozimska 184 w sali nr 14 na 1 piętrze dla 1 gr. 20 osób, które zostały powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
2. W dniu 24.09.2013 r. odbędzie się szkolenie pt. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny po zmianach styczeń 2013r. - w NEOMEDIA Opole - ul. Ozimska 184 w sali nr 14 na 1 piętrze dla 1 gr. 20 osób, które zostały powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
3. W dniu 26.09.2013 r. odbędzie się szkolenie pt. Pierwsza pomoc przedmedyczna - w NEOMEDIA Opole - ul. Ozimska 184 w sali nr 14 na 1 piętrze dla 1 gr. 16 osób, które zostały powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
4. W dniu 27.09.2013 r. odbędzie się szkolenie pt. Pierwsza pomoc przedmedyczna - w NEOMEDIA Opole - ul. Ozimska 184 w sali nr 14 na 1 piętrze dla 1 gr. 16 osób, które zostały powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
5. W dniach 26-27.09.2013 r. odbędzie się szkolenie pt. Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy - w Hotelu Pod Złotą Koroną w Opolu, ul. Oświęcimska 136 dla 1 gr. 15 osób, które zostały powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu się na szkolenie.2013-08-27
Informujemy że niebawem ruszają kolejne szkolenia:
1) w dniu 29.08.2013 r. odbędzie się szkolenie pn. "Tworzenie umów w oparciu o Kodeks Cywilny w trybie PZP" w NEOMEDIA Opole - ul. Ozimska 184 w sali nr 14 na 1 piętrze dla 1 gr. 15 osób, które zostały powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
2) w dniu 30.08.2013 r. odbędzie się szkolenie pn. "Tworzenie umów w oparciu o Kodeks Cywilny w trybie PZP" w NEOMEDIA Opole - ul. Ozimska 184 w sali nr 9 na 1 piętrze dla 1 gr. 15 osób, które zostały powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
3) w dniu 30.08.2013 r. odbędzie się szkolenie pn. "KPA w praktyce jednostek pomocy społecznej z uwzględnieniem nowelizacji" w NEOMEDIA Opole - ul. Ozimska 184 w sali nr 14 na 1 piętrze dla 1 gr. 25 osób, które zostały powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
4) w dniu 06.09.2013 r. odbędzie się szkolenie pn. "Rodzinny wywiad ?rodowiskowy" w NEOMEDIA Opole - ul. Ozimska 184 w sali nr 14 na 1 piętrze dla 1 gr. 20 osób, które zostały powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu się na szkolenie.2013-08-20
Informujemy że w dniu 26.08.2013 r. odbędzie się szkolenie pn. "Działalność socjalna w zakładzie pracy - obowiązki pracodawcy" w NEOMEDIA Opole - ul. Ozimska 184 w sali nr 14 na 1 piętrze (nad sklepem LIDL) dla 1 gr. 20 osób, które zostały powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
2013-07-15
W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszamy na szkolenia o tematyce przygotowującej do realizacji zadań przewidzianych ustawami, służącej aktywizacji środowiska lokalnego poprawy działań w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe oraz umiejętności interpersonalne odbiorców projektu / tematyka szkoleń w załšczonej tabeli /.
    Szkolenia skierowane są do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz kadry pracującej z rodziną z województwa opolskiego. Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie oraz wyżywienie są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia.
    Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia faksem 77/ 44 15 259. Przesłana karta zgłoszenia musi być podpisana przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo swoich pracowników w wybranych szkoleniach. Na zgłoszenia czekamy do 24 lipca 2013 r.
    Zawiadomienie o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazane Państwu telefonicznie z informacją o numerze grupy szkoleniowej i dokładnym terminie oraz miejscu szkolenia. Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.pl oraz www.pokl.rops-opole.pl .
    W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za rekrutację: Agnieszka Ponikowska 77/ 44 15 250 wew. 20

Informujemy, że poszczególne szkolenia są skierowane do konkretnej grupy odbiorców (informacja w tabeli poniżej), w związku z powyższym prosimy o dokładne przeanalizowanie i zgłaszanie się na odpowiednie szkolenia.

Tabela proponowanych szkoleń


Szkolenia specjalistyczne:

Lp. Tytuł szkolenia Termin i miejsce szkolenia
1. Rodzinny wywiad środowiskowy
(1 gr.- 20 os.-8 godz. szkolen.)

Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds i placów. opiek.- wychow.
Szkolenie 1-dniowe

Planowana realizacja szkolenia pomiędzy 26 - 30.08.2013 r.

Miejsce szkolenia Opole.
2. Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów.
(1 gr.- 15 os.- po 16 godz. szkolen.)

Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, ngo i placówki opiek.- wychow.
Szkolenie 2-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia pomiędzy 09 - 20.09.2013 r.

Miejsce szkolenia Opole.
3. Zespół interdyscyplinarny jako skuteczna metoda rozwiązywania problemów społecznych. (1 gr.- 15 os.- po 16 godz. szkolen.)

Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds i placów. opiek.- wychow. i inne służby tj. policjanci, kuratorzy sądowi, pedagodzy.
Szkolenie 2-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia pomiędzy 02 - 06.09.2013 r.

Miejsce szkolenia Opole.
4. Współpraca OPS i PUP w celu aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów pomocy społecznej. (2 gr.- 15 os. - 16 godz. szkolen.)

Dla pracowników i wolontariuszy OPS i PUP
Szkolenie 2-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia pomiędzy 09 - 20.09.2013 r.

Miejsce szkolenia Opole.
5. KPA w praktyce jednostek pomocy społecznej z uwzględnieniem nowelizacji. (1 gr.- 25 os. -8 godz. szkolen.)

Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placówek opiek.-wychow., ngo oraz ROPS.
Szkolenie 1-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia pomiędzy 26 - 30.08.2013 r.

Miejsce szkolenia Opole.
6. Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy. (1 gr. -15 os -16 godz. szkolen.)

Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds i placów. opiek.- wychow. i inne służby tj. policjanci, kuratorzy sądowi, pedagodzy.
Szkolenie 2-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia pomiędzy 23 - 27.09.2013 r.

Miejsce szkolenia Opole.
7. Tworzenie umów w oparciu o Kodeks Cywilny w trybie PZP. (2 gr.- 15 os.- po 8 godz. szkolen.)

Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placówek opiek.-wychow., ngo oraz ROPS.
Szkolenie 1-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia pomiędzy 26 - 30.08.2013 r.

Miejsce szkolenia Opole.
8. Działalność socjalna w zakładzie pracy. (1 gr. -20 os. -8 godz. szkolen.)

Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placówek opiek.-wychow., ngo oraz ROPS.
Szkolenie 1-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia pomiędzy 26 - 30.08.2013 r.

Miejsce szkolenia Opole.
9. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny po zmianach styczeń 2013r. (2 gr. -20 os. -8 godz. szkolen.)

Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, ROPS.
Szkolenie 1-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia pomiędzy 23 - 27.09.2013 r.

Miejsce szkolenia Opole.
10. Pierwsza pomoc przedmedyczna (2 gr. -16 os. -8 godz. szkolen.)

Dla pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placówek opiek.-wychow.
Szkolenie 1-dniowe.

Planowana realizacja szkolenia pomiędzy 02 - 06.09.2013 r.

Miejsce szkolenia Opole.

Karta zgłoszeniowa2013-05-16
W związku z rozpoczynającymi się zajęciami w ramach cyklu szkoleniowego ASYSTENT RODZINY przekazujemy Państwu harmonogram zjazdów, program szkolenia oraz informację o praktykach.
Zajęcia odbywać się będą w Hotelu Villa Park Opole (Groszowice) ul. Leona Czogały 1.
Rozpoczęcie zajęć 22.05.2013 r. o godz. 10:00

HARMONOGRAM ZJAZDÓW
I zjazd 22-24.V
II zjazd 4-6.VI
III zjazd 26-28.VI
IV zjazd 11-13.IX
V zjazd 25-27.IX
VI zjazd 14-16.X
VII zjazd 13-15.XI
VIII zjazd 27-29.XI

W ramach cyklu szkoleniowego każdy uczestnik szkolenia odbędzie 30 godzin dydaktycznych praktyk w instytucji prowadzącej pracę z rodziną. Praktyki zostaną zakończone do 30.11.2013 r.

Program praktyk:
1. Celem uczestnictwa w praktyce zawodowej jest zapoznanie się uczestnika z działalnością instytucji świadczących wieloaspektową pomoc rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w sytuacjach trudnych.
2. Tematy/ Zagadnienia w ramach praktyki zawodowej obejmują
- zapoznanie ze strukturą organizacyjną Instytucji,
- zapoznanie się z podstawową dokumentacją prowadzoną przez Instytucję (jej statut, instrukcja bhp, itp.),
- obserwacja infrastruktury i wyposażenia Instytucji oraz sposobów jej wykorzystania,
- obserwacja współpracy instytucji ze środowiskiem lokalnym,
- obserwacja stosowanych w Instytucji metod pracy z rodziną problemową;
- asystowanie w wyznaczonych zajęciach wpisujących się w działalność Instytucji poprzez udział w charakterze asystenta w konkretnych akcjach pomocowych świadczonych przez Instytucję, w której odbywa praktykę tj. w diagnozowaniu i opracowaniu mapy problemów rodziny, opracowaniu planu pomocy rodzinie; bieżącym współdziałaniu z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu problemów rodziny oraz we współpracy z instytucjami na rzecz pomocy danej rodzinie np. załatwianie spraw urzędowych oraz poznanie sposób dokumentowania pracy.
Szczegółowe informacje dotyczące miejsca oraz terminu odbywania praktyk zostaną Państwu przekazane w terminie późniejszym.
Program szkolenia2013-05-16
W związku z zakończonym naborem na cykl szkoleniowy Mediacje rodzinne - poziom zaawansowany informujemy, iż zajęcia odbędą się w Hotelu Villa Park Opole (Groszowice) ul. Leona Czogały 1 w dniach:
I zjazd: 22-24 maja 2013 r. (rozpoczęcie zajęć 22.05.2013r. o godz.10:00)
II zjazd: 27-28 czerwca 2013 r.
Program szkolenia2013-05-13
Informujemy że w dniach 10-12 czerwca 2013 r. odbędzie się cykl szkoleniowy pt. "Alternatywne metody komunikacji z osobami niepełnosprawnymi w tym podstawowe uprawnienia i ulgi dla osób niepełnosprawnych" w Hotelu Carina w Pokrzywnej.


2013-05-13
Informujemy, że od 20 maja 2013 r. rozpoczyna się cykl szkoleniowy pt. Język migowy - poziom średniozaawansowany. W szkoleniu będą uczestniczyć osoby, które zostały poinformowane telefonicznie o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w szkoleniu.
Poniżej przedstawiamy harmonogram zjazdów:

Data

realizacji szkolenia

Godziny realizacji                 (rozp.-zak.)

Liczba godz.

Temat zajęć

Prowadzący zajęcia

Lokalizacja zajęć

20.05.2013

10:00-12:00

12:00-12:10 przerwa kawowa

12:10-13:10

13:10-13:40 przerwa obiadowa

13:40-15:40

15:40-15:50 przerwa kawowa

15:50-17:00

7 h

Język migowy

Izabela Piestrzyńska

 

Hotel Mercure OPOLE
ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole

21.05.2013

09:00-10:30

10:30-10:40 przerwa kawowa

10:40-12:10

12:10-12:40 przerwa obiadowa

12:40-14:10

14:10-14:20 przerwa kawowa

14:20-17.00

8 h

Język migowy

Izabela Piestrzyńska

 

Hotel Mercure OPOLE
ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole

03.06.2013

10:00-12:00

12:00-12:10 przerwa kawowa

12:10-13:10

13:10-13:40 przerwa obiadowa

13:40-15:40

15:40-15:50 przerwa kawowa

15:50-17:00

7 h

Język migowy

Izabela Piestrzyńska

 

Hotel Festival Sp. z o.o. ul. Oleska 86, 45-222 Opole

04.06.2013

09:00-10:30

10:30-10:40 przerwa kawowa

10:40-12:10

12:10-12:40 przerwa obiadowa

12:40-14:10

14:10-14:20 przerwa kawowa

14:20-17.00

8 h

Język migowy

Izabela Piestrzyńska

 

Hotel Festival Sp. z o.o. ul. Oleska 86, 45-222 Opole

17.06.2013

10:00-12:00

12:00-12:10 przerwa kawowa

12:10-13:10

13:10-13:40 przerwa obiadowa

13:40-15:40

15:40-15:50 przerwa kawowa

15:50-17:00

7 h

Język migowy

Izabela Piestrzyńska

 

Hotel Festival Sp. z o.o. ul. Oleska 86, 45-222 Opole

18.06.2013

09:00-10:30

10:30-10:40 przerwa kawowa

10:40-12:10

12:10-12:40 przerwa obiadowa

12:40-14:10

14:10-14:20 przerwa kawowa

14:20-17.00

8 h

Język migowy

Izabela Piestrzyńska

 

Hotel Festival Sp. z o.o. ul. Oleska 86, 45-222 Opole

02.09.2013

10:00-12:00

12:00-12:10 przerwa kawowa

12:10-13:10

13:10-13:40 przerwa obiadowa

13:40-15:40

15:40-15:50 przerwa kawowa

15:50-17:00

7 h

Język migowy

Izabela Piestrzyńska

 

Hotel Festival Sp. z o.o. ul. Oleska 86, 45-222 Opole

03.09.2013

09:00-10:30

10:30-10:40 przerwa kawowa

10:40-12:10

12:10-12:40 przerwa obiadowa

12:40-14:10

14:10-14:20 przerwa kawowa

14:20-17.00

8 h

Język migowy

Izabela Piestrzyńska

 

Hotel Festival Sp. z o.o. ul. Oleska 86, 45-222 Opole
    W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszamy na cykle szkoleniowe o tematyce przygotowującej do realizacji zadań przewidzianych ustawami, służącej aktywizacji środowiska lokalnego poprawy działań w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe odbiorców projektu /tematyka cykli szkoleniowych w załączonej tabeli/.
    Proponowane cykle skierowane są do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz kadry pracującej z rodziną z województwa opolskiego. Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie oraz wyżywienie są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia.
    Osoby zainteresowane udziałem w cyklach szkoleniowych proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia faksem 77/ 44 15 259. Przesłana karta zgłoszenia musi być podpisana przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo swoich pracowników w wybranych szkoleniach. Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2013 r.
    Zawiadomienie o zakwalifikowaniu na cykle szkoleniowe zostanie przekazane Państwu telefonicznie z informacją o numerze grupy szkoleniowej i dokładnym terminie oraz miejscu szkolenia. Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.pl oraz www.pokl.rops-opole.pl
    W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Agnieszką Ponikowską 77/ 44 15 250 wew. 20.
Informujemy, że poszczególne cykle szkoleniowe są skierowane do konkretnej grupy odbiorców (informacja w tabeli poniżej), w związku z powyższym proszę o dokładne przeanalizowanie i zgłaszanie się na odpowiednie szkolenia.
Tabela cykli szkoleniowych i karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej:
Tabela proponowanych cykli szkoleniowych
Karta zgłoszeniowa na cykleSerdecznie zapraszamy do udziału w 2013 r. i 2014 r. w szkoleniach specjalistycznych realizowanych w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 PO KL.


W 2013 r. planuje się przeprowadzenie 4 cykli szkoleniowych i 10 szkoleń specjalistycznych:

Cykle szkoleniowe specjalistyczne:
 1. Język migowy - poziom średniozaawansowany - Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem migowym uczestników - dotyczy osób, które ukończyły poziom podstawowy w latach ubiegłych.

  Planowana liczba godz. 60 dla 1 gr.x15 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placówek opiekuńczo-wychowawczych i NGO.

 2. Mediacje rodzinne - poziom zaawansowany - Celem szkolenia jest uzupełnienie wiadomości uczestników, którzy w 2012 r. ukończyli kurs podstawowy w zakresie mediacji rodzinnych.

  Planowana liczba godz. 40 dla 1 gr.x15 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placówek opiekuńczo-wychowawczych, NGO oraz pracowników ROPS.

 3. Asystent rodziny - Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie do pracy w charakterze asystenta rodziny i zdobycie uprawnień zawodowych, zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Planowana liczba godz. 230, w tym 30 godz. praktyk zawodowych w instytucji prowadzącej prace z rodziną dla 1 gr.x12 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placówek opiekuńczo-wychowawczych, NGO oraz pracowników ROPS.

 4. Alternatywne metody komunikacji z osobami niepełnosprawnymi w tym podstawowe uprawnienia i ulgi dla osób niepełnosprawnych - Celem jest zdobycie wiedzy dotyczącej najskuteczniejszych metod komunikacji z osobami niepełnosprawnymi podczas codziennej pracy oraz zapoznanie się z wszystkimi prawnymi ulgami i uprawnieniami dla osób niepełnosprawnych, według przepisów prawnych w celu pomocy im w różnych problemach w codziennym życiu.

  Planowana liczba godz. 32 dla 1 gr.x15 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placówek opiekuńczo-wychowawczych, NGO.


Szkolenia specjalistyczne:
 1. Rodzinny wywiad środowiskowy - Szkolenie przygotowujące do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, wykaz dokumentów służących ustaleniu sytuacji osoby, wzory legitymacji pracownika socjalnego, kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym zgodnie z nowym rozporządzeniem MPiPS z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

  Planowana liczba godz. 8 dla 1 gr.x20 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 2. Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów - Celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prowadzenia z negocjacji i rozpoznawania mechanizmów manipulacji.

  Planowana liczba godz. 16 dla- 1 gr.x15 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 3. Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy - Celem szkolenia jest zapoznanie i poszerzenie aktualnej wiedzy uczestników w kwestii profilaktyki działań skierowanych przeciw przemocy.

  Planowana liczba godz. 16 dla 1 gr.x15 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placówek opiekuńczo-wychowawczych i inne służby tj. policjanci, kuratorzy sądowi, pedagodzy.

 4. Zespół interdyscyplinarny jako skuteczna metoda rozwiązywania problemów społecznych- Celem szkolenia jest stworzenie sprawnie działającego zespołu, wskazanie korzyści płynących z pracy w zespole interdyscyplinarnym, w działaniach profilaktycznych oraz pomocy rodzinom i osobom w pokonaniu trudnych sytuacji życiowych.

  Planowana liczba godz. 16 dla 1 gr.x15 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placówek opiekuńczo-wychowawczych i inne służby tj. policjanci, kuratorzy sądowi, pedagodzy.

 5. Współpraca OPS i PUP w celu aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów pomocy społecznej - Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat skutecznej współpracy między instytucjonalnej na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, w szczególności osób długotrwale bezrobotnych, dłużników alimentacyjnych, osób niepełnosprawnych, osób uzależnionych od alkoholu.

  Planowana liczba godz. 16 dla 2 gr.x15 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops, pup.

 6. KPA w praktyce jednostek pomocy społecznej z uwzględnieniem nowelizacji - Szkolenie ma na celu pogłębienie i uaktualnienie wiedzy uczestników w obszarze prawidłowego stosowania KPA.

  Planowana liczba godz. 8 dla 1 gr.x25 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, NGO, ROPS i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 7. Tworzenie umów w oparciu o Kodeks Cywilny w trybie PZP - Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy oraz umiejętności stosowania przepisów dotyczących tworzenia, zawierania i realizacji umów w oparciu o Kodeks Cywilny i PZP.

  Planowana liczba godz. 8 dla 2 gr.x15 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, NGO, ROPS i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 8. Działalność socjalna w zakładzie pracy - obowiązki pracodawcy - Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.

  Planowana liczba godz. 8 dla 1 gr.x20 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, ROPS, dps, śds,placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 9. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny po zmianach styczeń 2013r. - Celem szkolenia jest omówienie wszystkich najbardziej aktualnych problemów dotyczących Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

  Planowana liczba godz. 8 dla 2 gr.x20 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, ROPS.

 10. Pierwsza pomoc przedmedyczna - Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia zdrowia i życia, poznanie zasad bezpieczeństwa oraz skutecznego wzywania pomocy.

  Planowana liczba godz. 8 dla 2 gr.x16 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds i placówek opiekuńczo-wychowawczych.


Natomiast w 2014 r. w ramach ww. projektu systemowego planuje się przeprowadzenie 3 cykli szkoleniowych i 15 szkoleń specjalistycznych:Cykle szkoleniowe specjalistyczne:
 1. Rozwijanie zachowań psychospołecznych - skuteczna motywacja oraz adaptacja społeczna osób z niepełnosprawnością - Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej motywacji i adaptacji osób niepełnosprawnych.

  Planowana liczba godz. 48 dla 1 gr.x15 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placówek opiekuńczo-wychowawczych, NGO.

 2. Jak skutecznie pomagać osobom starszym - postępowanie, aktywizowanie, geriatria, komunikacja, choroby - Celem szkolenia jest zapoznanie się z problemami osób starszych i metodami pomocy.

  Planowana liczba godz. 32 dla 1 gr.x15 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placówek opiekuńczo-wychowawczych, NGO.

 3. Alternatywne metody komunikacji z osobami niepełnosprawnymi w tym podstawowe uprawnienia i ulgi dla osób niepełnosprawnych - Celem jest zdobycie wiedzy dotyczącej najskuteczniejszych metod komunikacji z osobami niepełnosprawnymi podczas codziennej pracy oraz zapoznanie się z wszystkimi prawnymi ulgami i uprawnieniami dla osób niepełnosprawnych, według przepisów prawnych w celu pomocy im w różnych problemach w codziennym życiu.

  Planowana liczba godz. 32 dla 1 gr.x15 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placówek opiekuńczo-wychowawczych, NGO.


Szkolenia specjalistyczne:
 1. Organizacja zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w DPS - celem szkolenia jest podniesienie umiejętności w zakresie organizacji zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.

  Planowana liczba godz. 16 dla 1 gr.x15 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy dps.

 2. Praca z rodziną metodą genogramu - Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników z symboliką genogramu, przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego, odszukiwaniem wzorców pokoleniowych i przykładami interwencji terapeutycznej. Zapoznanie się z genogramem jako metodą zapisu informacji o rodzinie stanowiącym punkt wyjścia do pracy z nią.

  Planowana liczba godz. 16 dla 1 gr.x15 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 3. Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów - Celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prowadzenia z negocjacji i rozpoznawania mechanizmów manipulacji.

  Planowana liczba godz. 16 dla- 1 gr.x15 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops,pcpr,dps,śds, placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 4. Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy - Celem szkolenia jest zapoznanie i poszerzenie aktualnej wiedzy uczestników w kwestii profilaktyki działań skierowanych przeciw przemocy.

  Planowana liczba godz. 16 dla 1 gr.x15 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops,pcpr,dps,śds, placówek opiekuńczo-wychowawczych i inne służby tj. policjanci, kuratorzy sądowi, pedagodzy.

 5. Zespół interdyscyplinarny jako skuteczna metoda rozwiązywania problemów społecznych- Celem szkolenia jest stworzenie sprawnie działającego zespołu, wskazanie korzyści płynących z pracy w zespole interdyscyplinarnym, w działaniach profilaktycznych oraz pomocy rodzinom i osobom w pokonaniu trudnych sytuacji życiowych.

  Planowana liczba godz. 16 dla 1 gr.x15 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops,pcpr,dps,śds, placówek opiekuńczo-wychowawczych i inne służby tj. policjanci, kuratorzy sądowi, pedagodzy.

 6. Współpraca OPS i PUP w celu aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów pomocy społecznej - Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat skutecznej współpracy między instytucjonalnej na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, w szczególności osób długotrwale bezrobotnych, dłużników alimentacyjnych, osób niepełnosprawnych, osób uzależnionych od alkoholu.

  Planowana liczba godz. 16 dla 1 gr.x15 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops, pup.

 7. Analiza transakcyjna w pracy z klientem pomocy społecznej - Celem szkolenia jest podniesiesie kwalifikacji i umiejętności pracowników socjalnych poprzez wyposażenie ich w umiejętności z zakresu Analizy Transakcyjnej oraz dostosowanie zdobytej wiedzy do indywidualnych preferencji i stylu ich pracy.

  Planowana liczba godz. 16 dla 1 gr.x15 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops.

 8. Współpraca pracownika socjalnego z asystentem rodziny i rodziną wspierającą - Celem szkolenia zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych przy współpracy pracownika socjalnego, asystenta rodziny i rodziny wspierającej w działaniach na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

  Planowana liczba godz. 16 dla 1 gr.x15 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops,pcpr.

 9. Animator osoby niepełnosprawnej i starszej - Szkolenie ma na celu nauczyć uczestników animowania osób niepełnosprawnych i starszych.

  Planowana liczba godz. 16 dla 2 gr.x15 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops,pcpr, dps, śds, NGO.

 10. KPA w praktyce jednostek pomocy społecznej z uwzględnieniem nowelizacji - Szkolenie ma na celu pogłębienie i uaktualnienie wiedzy uczestników w obszarze prawidłowego stosowania KPA.

  Planowana liczba godz. 8 dla 1 gr.x25 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds, NGO, ROPS i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 11. Postępowanie egzekucyjne w administracji - Celem niniejszego szkolenia jest wskazanie zasad i mechanizmów skutecznej egzekucji wszelkich należności administracyjnoprawnych aspektów także przedstawienie praktycznych aspektów postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków wierzyciela.

  Planowana liczba godz. 8 dla 1 gr.x20 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops,pcpr, dps, śds, NGO, ROPS i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 12. Działalność socjalna w zakładzie pracy - obowiązki pracodawcy - Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.

  Planowana liczba godz. 8 dla 1 gr.x20 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, ROPS, dps, śds, placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 13. Pierwsza pomoc przedmedyczna - Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia zdrowia i życia, poznanie zasad bezpieczeństwa oraz skutecznego wzywania pomocy.

  Planowana liczba godz. 8 dla 1 gr.x16 os.

  Grupa docelowa obejmuje pracowników i wolontariuszy ops, pcpr, dps, śds i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 14. Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy - Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom praktycznego zapoznania się z procesami, zasadami i narzędziami efektywnego zarządzania sobą w czasie w kontekście lepszej organizacji i poprawy efektywności pracy.

  Planowana liczba godz. 16 dla 1 gr.x15 os.

  Grupa docelowa obejmuje kadrę zarządzającą ops, pcpr, ROPS, dps, śds i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 15. Zarządzanie zmianą w jednostce - Celem szkolenia podniesienia kompetencji menadżerskich w zakresie technik zarządzania zmianą oraz poznania technik promocji zmiany niezbędnych w przypadku oporu pracowników przed zmianą.

  Planowana liczba godz. 16 dla 1 gr.x15 os.

  Grupa docelowa obejmuje kadrę zarządzającą ops, pcpr, ROPS, dps, śds i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
LINKI
 


Fundusze
Europejskie

 


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Opolu

 


Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu

 


Portal Pomocy Społecznej

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu