Aktualności

O projekcie

Szkolenia

Specjalizacja II stopnia

Studia podyplomowe

Specjalistyczne doradztwo

Ekonomia społeczna

Dobre praktyki

Do pobrania

Kontakt

Reportaż Rodzina bez przemocy

Reportaż Ekonomia społeczna

Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem wojewódzwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Droga do rodzicielstwa - Broszura informacyjna dla kandydatów na rodziny adopcyjne lub zastępcze

Biuletyn informacyjny

Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego

Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społeczenej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych 

Potencjał opolskich organizacji pozarządowych 

Archiwum - Aktualności z 2012 r.
 


 • 2012-11-07
  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ma zaszczyt zaprosić na dwudniowe seminarium w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowany w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Więcej...
  Program seminarium
  Karta zgłoszeniowa

 • 2012-10-11
  Zaproszenie na nowe szkolenia !!!

  W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszam na bezpłatne szkolenia o tematyce przygotowującej do realizacji zadań przewidzianych ustawami, slużącej aktywizacji środowiska lokalnego poprawy działań w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe oraz umiejętności interpersonalne odbiorców projektu.
  Więcej...

  Karta zgłoszeniowa na szkolenie
  Uwaga! Na 1 karcie zgłoszeniowej można się zapisać tylko na 1 szkolenie

 • 2012-10-10
  Drugie spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej województwa opolskiego
  9 października 2012 r.
  Zakończyły się prace nad Wieloletnim regionalnym planem działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji otoczenia ekonomii społecznej w regionie, realizowanym w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pt."Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dniu 9 października br., w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu odbyło się drugie oraz ostatnie, w tym roku spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej.
  Więcej...


 • 2012-09-27
  Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej województwa opolskiego
  18 września 2012 r.
  W dniu 18 września br., w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu odbyło się pierwsze, w tym roku spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej, w celu prowadzenia dalszych prac nad Wieloletnim regionalnym planem działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji otoczenia ekonomii społecznej w regionie,
  Więcej...


 • 2012-09-25
  W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszamy na szkolenie "Mediacje rodzinne - poziom podstawowy"
  Więcej...

 • 2012-08-08
  Informujemy, że na wizytę studyjną, która odbędzie się w terminie 03-04.09.2012 r. (wizyta dwudniowa) realizowaną w ramach projektu systemowego pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w wojewodztwie opolskim" są jeszcze wolne miejsca !!!
  Więcej...

 • 2012-07-20
  W związku z realizacją projektu systemowego pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w wojewodztwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszamy do bezplatnego udziału w wizytach studyjnych, ktore odbęda się w terminie: pierwsza wizyta 03-04.09.2012 r. (wizyta dwudniowa), natomiast druga w terminie 05-07.09.2012 r. (wizyta trzydniowa).
  Więcej...

 • 2012-06-28
  Informujemy, iż już ruszyły szkolenia realizowane w ramach projektu systemowego ROPS w Opolu pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", a osoby zakwalifikowane na poszczególne szkolenia są powiadamiane telefonicznie. W przypadku zmiany terminu lub miejsca proponowanych szkoleń osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie przez pracowników ROPS w Opolu.
  W załączeniu tabela z terminami i miejscem szkoleń:
  Więcej...

 • 2012-05-29
  W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszam na bezpłatne szkolenia o tematyce przygotowującej do realizacji zadań przewidzianych ustawami, slużącej aktywizacji środowiska lokalnego poprawy działań w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe oraz umiejętności interpersonalne odbiorców projektu.
  Więcej...

  Karta zgłoszeniowa na szkolenie
  Uwaga! Na 1 karcie zgłoszeniowej można się zapisać tylko na 1 szkolenie

 • 2012-05-17
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu organizuje piknik na rzecz rodzin i rodzicielstwa zastępczego w ramach projektu systemowego, pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 PO KL.
  Więcej...

 • 2012-05-02
  Pod zakładką Dokumenty zamieszczono Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym.
  Więcej...

 • 2012-03-06
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 C, 45-315 Opole, zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów zorganizowania dwóch wizyt studyjnych w podmiotach ekonomii społecznej na terenie woj. śląskiego.
  Więcej...

 • 2012-01-24
  Informuję, iż w bieżącym roku nadal można korzystać z bezpłatnych usług doradczych świadczonych przez dwóch doradców ds. specjalistycznego doradztwa i szkoleń w ramach projektu systemowego ROPS pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 PO KL.
  Więcej...
  Karta zgłoszeniowa


   
 • LINKI
   


  Fundusze
  Europejskie

   


  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

   


  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

   


  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  w Opolu

   


  Wojewódzki Urząd Pracy
  w Opolu

   


  Portal Pomocy Społecznej

   


   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  © Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu