Aktualności

O projekcie

Szkolenia

Specjalizacja II stopnia

Studia podyplomowe

Specjalistyczne doradztwo

Ekonomia społeczna

Dobre praktyki

Do pobrania

Kontakt

Reportaż Rodzina bez przemocy

Reportaż Ekonomia społeczna

Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem wojewódzwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Droga do rodzicielstwa - Broszura informacyjna dla kandydatów na rodziny adopcyjne lub zastępcze

Biuletyn informacyjny

Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego

Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społeczenej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych 

Potencjał opolskich organizacji pozarządowych 

Archiwum - Aktualności z 2011 r.
 


 • 2011-11-29
  Zapraszamy na bezpłatne szkolenia "Budowanie zespołów pracowniczych" oraz "Nawiązanie komunikacji interpersonalnej w relacji pracownik - mieszkaniec DPS (przewleklwe, psychicznie chory) jako warunek skutecznej opieki".
  Więcej...
  Program szkolenia "Budowanie zespołów pracowniczych"
  Program szkolenia "Nawiązanie komunikacji interpersonalnej w relacji pracownik - mieszkaniec DPS (przewleklwe, psychicznie chory) jako warunek skutecznej opieki"
  Karta zgłoszeniowa

 • 2011-11-18
  Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowym seminarium nt. "Partnerstwo i współpraca na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego - dobre praktyki" w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL, które odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2011r. w Zajeździe Krapkowice ul. Prudnicka 29
  Więcej...

 • 2011-10-13
  Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej w małopolskich przedsiębiorstwach społecznych, która odbędzie się w dniach 27-28 października br.
  Więcej...
  Program wizyty
  Karta zgłoszeniowa

 • 2011-10-04
  W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie - 40-godzinne studium "Specjalista ds. Zamówień Publicznych", który odbędzie się w formie 2 zjazdów, dla 1 grupy szkoleniowej 15 osób.
  Więcej...

  Karta zgłoszeniowa
 • 2011-09-23
  Informujemy, iż ruszył nabór na bezpłatne szkolenie w formie 32 - godzinnego warsztatu "Działanie środowiskowe metodą CAL" (Centrum Aktywności Lokalnej), który odbędzie się w formie 2 zjazdów 2-dniowych, tj.:
  I grupa - 6-7.10.2011 r. i 18-19.10.2011 r. - 15 osób,
  II grupa - 10-11.10.2011 r. i 24-25.10.2011 r. - 15 osób.
  Więcej...

  Karta zgłoszeniowa
 • 2011-09-02
  Zamieszczono na stronie "Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego".
  Więcej...

 • 2011-08-24
  Informujemy, że trwa dodatkowy nabór na szkolenie: "Diagnoza - narzędzie pracy z trudnym klientem" realizowane przez ROPS w Opolu w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3.
  Więcej...

 • 2011-08-24
  Informujemy, że w miesiącu sierpniu i wrześniu 2011 r. ruszają następujące szkolenia realizowane przez ROPS w Opolu w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3
  Więcej...

 • 2011-08-11
  W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarki oraz akcesoriów komputerowych i biurowych
  Aktualizacja - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!
  Więcej...


 • 2011-07-11
  Informujemy, iż w związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 rozpoczął się nabór na bezpłatne szkolenia:
  Więcej...

 • 2011-05-25
  W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia o tematyce przygotowującej do realizacji zadań przewidzianych ustawami, służącej aktywizacji środowiska lokalnego poprawy działań w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe oraz umiejętności interpersonalne odbiorców projektu.
  Więcej...

 • 2011-05-20
  Informujemy, iż w związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 rozpoczął się nabór na bezpłatne szkolenia:
  Więcej...

 • 2011-04-18
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie dwóch dwudniowych spotkań informacyjno - konsultacyjnych z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych urzędów pracy


 • 2011-04-15
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie biuletynu informacyjnego, kwartalnika pracownika socjalnego oraz publikacji

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie materiałów do szkoleń (teczek tekturowych, notatników, długopisów automatycznych)


 • 2011-04-06
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na wykonanie biuletynu informacyjnego, kwartalnika pracownika socjalnego oraz publikacji

  - Załącznik do zapytania ofertowego na wykonanie biuletynu informacyjnego...

  - Uszczegółowienie zapytania ofertowego i przedłużenie terminu na składanie ofert na wykonanie biuletynu informacyjnego, kwartalnika pracownika socjalnego oraz publikację.
  /znak sprawy: KF.4011-1-1/11 z dnia 06.04.2011/
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na wykonanie materiałów do szkoleń (teczek tekturowych, notatników, długopisów automatycznych)

  - Załącznik do zapytania ofertowego na wykonanie materiałów do szkoleń...  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie dwóch dwudniowych spotkań informacyjno - konsultacyjnych z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych urzędów pracy

  - Załącznik do zapytania ofertowego na przeprowadzenie dwóch dwudniowych spotkań informacyjno - konsultacyjnych... • 2011-01-19
  Informuję, iż w bieżącym roku nadal można korzystać z bezpłatnych usług doradczych świadczonych przez dwóch doradców ds. specjalistycznego doradztwa i szkoleń w ramach projektu systemowego ROPS pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 PO KL.
  Więcej...
  Karta zgłoszenia
   
 • LINKI
   


  Fundusze
  Europejskie

   


  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

   


  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

   


  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  w Opolu

   


  Wojewódzki Urząd Pracy
  w Opolu

   


  Portal Pomocy Społecznej

   


   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  © Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu