Aktualności

O projekcie

Szkolenia

Specjalizacja II stopnia

Studia podyplomowe

Specjalistyczne doradztwo

Ekonomia społeczna

Dobre praktyki

Do pobrania

Kontakt

Reportaż Rodzina bez przemocy

Reportaż Ekonomia społeczna

Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem wojewódzwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Droga do rodzicielstwa - Broszura informacyjna dla kandydatów na rodziny adopcyjne lub zastępcze

Biuletyn informacyjny

Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego

Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społeczenej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych 

Potencjał opolskich organizacji pozarządowych 

Archiwum - Aktualności z 2010 r.
 


 • 2010-12-28
  Badanie ewaluacyjne projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie realizowanych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Raport końcowy
  Więcej...

 • 2010-12-14
  Lista osób zakwalifikowanych na seminarium "Prostytucja nieletnich" w dniu 17.12.2010 r.
  Więcej...

 • 2010-12-08
  Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie "Prowadzenie treningu zachowań społecznych" - grupa I - termin 13-15 grudnia 2010 r., - grupa II - termin 16-18 grudnia 2010 r.
  Więcej...

 • 2010-11-26
  Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie "Mediacje rodzinne - szkolenie zaawansowane" grupa I w dniach 6-8 i 13-15 grudnia 2010 r.
  Więcej...

 • 2010-11-23
  Program dwudniowego seminarium nt. "Aktywnej polityki społecznej w województwie opolskim - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"
  Więcej...

 • 2010-11-18
  Dwudniowe seminarium nt. "Aktywna polityka społeczna w województwie opolskim - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu".
  Więcej...

 • 2010-11-15
  Lista osób na seminarium "Zmiany w ustawie o finansach publicznych" w dniu 02.12.2010 r.
  Więcej...

 • 2010-11-03
  Listy osób zakwalifikowanych na szkolenia.
  Więcej...

 • 2010-09-24
  Listy osób zakwalifikowanych na szkolenia.
  Więcej...

 • 2010-09-22
  Szanowni Państwo!
      W związku z realizacją badania ewaluacyjnego dot. oceny jakości wsparcia udzielanego przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej w projektach systemowych realizowanych w Poddziałaniu 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL w ramach zadania projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim Poddziałanie 7.1.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu przy współpracy Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej (ewaluator zewnętrzny wyłoniony w trybie PZP) przeprowadzi w okresie od października do listopada tego roku badanie ewaluacyjne.
  Więcej...

 • 2010-08-26
  Listy osób zakwalifikowanych na szkolenia.
  Więcej...

 • 2010-07-27
  Informujemy że nadal trwa rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach projektu 7.1.3. pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" w ramach POKL:

  1. Udzielanie zamówień publicznych
  2. Realizacja i prowadzenie kontraktu socjalnego
  3. Praca socjalna z osobą starszą oraz jej rodziną
  4. Wsparcie rozwoju oraz interwencja terapeutyczna wobec dziecka mieszkańca placówki opiekuńczo-wychowawczej

  Karta zgłoszeniowa do pobrania

 • 2010-07-27
  Informujemy, że w miesiącu wrześniu 2010 r. rozpoczynają się kolejne szkolenia realizowane w ramach projektu 7.1.3. pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" w ramach POKL:

  1. Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną
  Gr. 1 - 06-07.09.2010 r. - Ośrodek Carina w Pokrzywnej

  2. Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych osób niepełnosprawnych - treningi nawyków celowej aktywności
  Gr. 1 - 06-07.09.2010 r. - Ośrodek Korab w Turawie

  3. Problemy narkotykowe z elemantami wiedzy o HIV/AIDS w pracy socjalnej
  Gr. 1 - 09-10.09.2010 - Ośrodek Carina w Pokrzywnej

  4. Realizacja i prowadzenie kontraktu socjalnego
  Gr. 1 - 13-14.09.2010 r. - Ośrodek Carina w Pokrzywnej

  5. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną
  Gr. 1 - 16-17.09.2010 r. - Ośrodek Carina w Pokrzywnej

  6. Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych osób niepełnosprawnych - treningi nawyków celowej aktywności
  Gr. 2 - 16-17.09.2010 r. - Ośrodek Korab w Turawie

  7. Praca socjalna z klientem uzależnionym od alkoholu
  Gr. 2 - 20-21.09.2010 r. - Ośrodek  Carina w Pokrzywnej

  8. Eurosieroty - dzieci gorszych szans - jak wspierać rodziny niepełne
  Gr. 1 - 21-22.09.2010 r. - Ośrodek Korab w Turawie

  9. Praca socjalna z osobą starszą oraz jej rodziną
  Gr. 1 - 20-21.09.2010 r. - Ośrodek Carina w Pokrzywnej

  10. Praca z rodziną w sytuacji uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
  Gr. 2 - 27-28.09.2010 r. - Ośrodek Carina w Pokrzywnej

 • 2010-07-20
  Listy osób zakwalifikowanych na szkolenie "Mediacje rodzinne".
  Więcej

 • 2010-06-11
  W związku z brakiem zgłoszeń w prowadzonym procesie rekrutacji na szkolenie "Praca socjalna z klientem uzależnionym od alkoholu" na grupę II informujemy, że realizacja szkolenia nastąpi w późniejszym terminie, po zebraniu pełnej grupy.
  Więcej...

 • 2010-06-08
  Informujemy, że w czerwcu 2010 r. Rozpoczęły się kolejne szkolenia realizowane w ramach projektu 7.1.3. pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" w ramach POKL:

  1. Praca socjalna z klientem uzależnionym od alkoholu
  I gr. 10-11.06.2010 r. W Ośrodku Carina w Pokrzywnej
  II gr. 21-22.06.2010 r. W Ośrodku Carina w Pokrzywnej

  2. Stres i wypalenie zawodowe
  I gr. 17-18.06.2010 r. W Ośrodku Carina w Pokrzywnej
  II gr. 21-22.06.2010 r. W Ośrodku Carina w Pokrzywnej

  3. Warsztaty asertywności
  I gr. 17-18.06.2010 r. W Ośrodku Korab w Turawie
  II gr. 28-29.06.2010 r. W Ośrodku Carina w Pokrzywnej

  4. Udzielanie zamówień publicznych
  I gr. 15-16.06.2010 r. W Ośrodku Carina w Pokrzywnej

  5. Praca z rodziną w sytuacji uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
  I gr. 21-22.06.2010 r.


  W przypadku rezygnacji ze szkolenia, należy wypełnić i przesłać poniższą kartę
  Oświadczenie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu • 2010-06-01
  Ankieta kształcenie oraz doskonalenie zawodowe kadry jako element zarządzania instytucjami pomocy i integracji społecznej.

 • 2010-05-21
  Informujemy, iż rozpoczyna się cykl szkoleniowy - JĘZYK MIGOWY realizowany w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" PO KL Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.3.
  Więcej...

 • 2010-05-05
  W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 7.1.3. serdecznie zapraszam na bezpłatne szkolenia o tematyce przygotowującej do realizacji zadań przewidzianych ustawami, służącej aktywizacji środowiska lokalnego, poprawy działań w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe oraz umiejętności interpersonalne odbiorców projektu.
  Więcej...

 • 2010-04-30
  Na stronie BIP ROPS są na bieżąco zamieszczane pytania od uczestników postępowania o udzielenie zamówienia wraz z odpowiedziami zamawiającego.


 • 2010-04-29
  Zakończono nabór na szkolenia "Mediacje rodzinne" i "Język migowy". W przypadku rezygnacji z wybranego szkolenia prosimy o niezwłoczne powiadomienie ROPS w Opolu.


 • 2010-04-27
  Ogłoszono przetarg na organizację i przeprowadzenie szkoleń i jednego seminarium realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim.
  Więcej...

 • 2010-04-26
  Informujemy, iż została zakończona wstępna rekrutacja na cykl szkoleniowy "Mediacje rodzinne - szkolenie podstawowe". W najbliższym czasie na stronach internetowych zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do udziału w w/w szkoleniu.

  Trwa nabór na cykl szkoleniowy - Język migowy - szkolenie podstawowe.

  Zapraszamy!

 • 2010-04-22
  Informujemy, iż w roku bieżącym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach projektu systemowego 7.1.3 PO KL planuje przeprowadzenie 27 szkoleń oraz seminariów o tematyce przygotowującej do realizacji zadań przewidzianych ustawami, służącej aktywizacji środowiska lokalnego, poprawy działania w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe oraz umiejętności interpersonalne odbiorców projektu.
  Więcej...

 • 2010-04-21
  Zapraszamy na bezpłatne szkolenia: Mediacje rodzinne oraz Nauka języka migowego
  Więcej...

 • 2010-03-26
  Zapraszamy na bezpłatne dwudniowe seminarium pod nazwą "Problem osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społecznej", które odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2010 r.
  Więcej...


 • 2010-01-29
  Projekt systemowy 2010

  W związku z realizacją w 2010 roku projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" PO KL Podziałanie 7.1.3 informujemy Państwa o możliwości wzięcia udziału w szkoleniach skierowanych do kadry pomocy i integracji społecznej województwa opolskiego.
  Więcej...


 • 2010-01-18
  Doradztwo w zakresie projektów OPS i PCPR

  Informujemy, iż w roku bieżącym mogą Państwo korzystać z bezpłatnych usług doradczych świadczonych przez dwóch pracowników ds. specjalistycznego doradztwa zatrudnionych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 PO KL.
  Więcej...


 • 2010-01-17
  Znowelizowano Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL.
  Więcej...


 • 2010-01-10
  Opublikowana została nowa wersja instrukcji dotycząca wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL wersja obowiązująca od 5 stycznia 2010 r.
  Więcej...   
 • LINKI
   


  Fundusze
  Europejskie

   


  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

   


  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

   


  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  w Opolu

   


  Wojewódzki Urząd Pracy
  w Opolu

   


  Portal Pomocy Społecznej

   


   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  © Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu