Aktualności

O projekcie

Szkolenia

Specjalizacja II stopnia

Studia podyplomowe

Specjalistyczne doradztwo

Ekonomia społeczna

Dobre praktyki

Do pobrania

Kontakt

Reportaż Rodzina bez przemocy

Reportaż Ekonomia społeczna

Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem wojewódzwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Droga do rodzicielstwa - Broszura informacyjna dla kandydatów na rodziny adopcyjne lub zastępcze

Biuletyn informacyjny

Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego

Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społeczenej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych 

Potencjał opolskich organizacji pozarządowych 

Biuletyn informacyjny
 
Biuletyn informacyjny 06/2015
 Biuletyn informacyjny 12/2014
   

Biuletyn informacyjny 07/2014
 Biuletyn informacyjny 12/2013
   

Biuletyn informacyjny 07/2013
 Biuletyn informacyjny 12/2012
   

Biuletyn informacyjny 07/2012
 Biuletyn informacyjny 12/2011
   

Biuletyn informacyjny 07/2011
 Biuletyn informacyjny 12/2010
   

Biuletyn informacyjny 07/2010
 Biuletyn informacyjny 12/2009
   

Biuletyn informacyjny 07/2009
 Biuletyn informacyjny 12/2008
   

Biuletyn informacyjny 09/2008
LINKI
 


Fundusze
Europejskie

 


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Opolu

 


Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu

 


Portal Pomocy Społecznej

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu