Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Strategie i programy

UCHWAŁA Nr XIII/138/2016 Sejmiku Wojewodztwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016 - 2025
 • Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016-2025
 • Załącznik Nr 1 - Program pomocy i integracji społecznej na lata 2016-2025
 • Załącznik Nr 2 - Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2016-2017
  Załącznik Nr 3 - Program przeciwdziałania narkomanii na lata 2016-2017
 • Załącznik Nr 4 - Zal. Nr 4 Program przeciwdzialania przemocy w rodzinie na lata 2016-2025  Opolski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022


  Wojewódzka strategia w zakresie polityki społecznej na lata 2002-2015
  dokument .pdf, 2MB

  Wojewódzka strategia w zakresie polityki społecznej na lata 2002-2015
  Aktualizacja programów


  Ramowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

  Ramowy program ochrony ofiar