Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny - II turaPlany zajęć

W związku z zagrożeniem zdrowia spowodowanym koronawirusem Pani Kanclerz Politechniki Opolskiej Barbara Hetmańska wydała dyspozycję o zamknięciu wynajmowanych lokali od 11 marca br. W związku z czym informujemy, że zjazdy na specjalizacji I stopnia w dniach 14-15.03.2020 r. i 21-22.03.2020 r. zostają odwołane.W związku z zagrożeniem zdrowia spowodowanym koronawirusem, informujemy, że kolejny zjazd na specjalizacji I stopnia w dn. 18-19.04.2020 r. (Grupy A i B) oraz 25-26.04.2020 r. (Grupa C) ZOSTAJE ODWOŁANY.

Informujmy ponadto, że wszystkie dotychczas odwołane zjazdy zostaną odrobione w terminie późniejszym, w związku z czym planowany termin zakończenia szkolenia specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny również ulegnie wydłużeniu w czasie.Plany zajęć na szkolenie z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień w zawodzie pracownik socjalny":

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w projekcie

Harmonogram zjazdów 2019-2020

Całościowy plan zajęć - Grupa C

UWAGA !!! zmiana planu zajęć w lutym i w kwietniu 2020 r. dla grup A i B. Plan dla grupy C pozostaje bez zmian.

Plan zajęć - Grupa A (aktualizacja 21.01.2020 r.)

Plan zajęć - Grupa B (aktualizacja 21.01.2020 r.)