Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku: praca socjalna z osobami starszymi


Zasady opracowania pracy dyplomowej - projektu socjalnego na szkoleniu w zakresie Specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
(opracowanie dr Piotr Sikora)

Zasady opracowania pracy dyplomowej