Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin


Zespół roboczy (ekspertów) przy ROPS w Opolu

  • SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA/DZIAŁAŃ W PROJEKCIE - Spotkania Zespołu roboczego (ekspertów) przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu - październik 2018 r.