Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin


Aktualności

24 lutego 2020 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowych warsztatach kooperacyjnych (III zjazd) pn. "Wspólnie możemy więcej - czyli jak budować trwałe i skuteczne partnerstwa lokalne", organizowanych w ramach projektu międzywojewódzkiego Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (współfinansowanego ze środków UE w ramach PO WER 2014-2020).
Więcej...

Formularz zgłoszeniowy


8 stycznia 2020 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowych warsztatach kooperacyjnych pn. "Wspólnie możemy więcej - czyli jak budować trwałe i skuteczne partnerstwa lokalne", organizowanych w ramach projektu międzywojewódzkiego Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (współfinansowanego ze środków UE w ramach PO WER 2014-2020).
Więcej...
Formularz zgłoszenia

12 listopada 2019 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowych warsztatach kooperacyjnych pn. "Wspólnie możemy więcej - czyli jak budować trwałe i skuteczne partnerstwa lokalne", organizowanych w ramach projektu międzywojewódzkiego Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (współfinansowanego ze środków UE w ramach PO WER 2014-2020).
Więcej...
Regulamin uczestnictwa
Formularz zgłoszenia


8 kwietnia 2019 r.
Podsumowanie I fazy projektu Kooperacje 3D

5 marca 2019 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do udziału w jednodniowych szkoleniach międzysektorowych z warsztatami organizowanych w Opolu w ramach projektu międzywojewódzkiego Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
Więcej...
Harmonogram szkoleń
Załącznik 1 - Oświadczenie RODO
Załącznik 2 - Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniach międzysektorowych - Kooperacja 3D

13 lutego 2019 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do udziału w jednodniowych szkoleniach międzysektorowych z warsztatami organizowanych w Brzegu w ramach projektu międzywojewódzkiego Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
Więcej...
Harmonogram szkoleń
Załącznik 1 - Oświadczenie RODO
Załącznik 2 - Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniach międzysektorowych - Kooperacja 3D

5 lutego 2019 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do udziału w jednodniowych szkoleniach międzysektorowych z warsztatami organizowanych w Kędzierzynie-Koźlu w ramach projektu międzywojewódzkiego Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
Więcej...
Program szkoleń międzysektorowych
Załącznik 1 - Oświadczenie RODO
Załącznik 2 - Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniach międzysektorowych - Kooperacja 3D


Prezentacje z konferencji z 21.09.2018 r.