Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w spawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 850)

Uchwała nr 623/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Zasad i trybu dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Opolskiego"

Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej