Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny - I turaUROCZYSTOŚĆ ROZDANIA DYPLOMÓW

Serdecznie zapraszamy uczestników specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, którzy w dniach 21-22 oraz 28-29 września 2019 r. zdali egzamin przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną w Opolu na uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających uzyskanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Uroczystość odbędzie się w dniu 12.10.2019 r. w Sali Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 o godz. 9:30.

Jednocześnie pragnę poinformować, że podczas spotkania będzie można złożyć wniosek o zwrot rozliczenia kosztów dojazdu na ww. okoliczność zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Proszę o potwierdzenie udziału pod nr tel. 77/ 44 15 250 wew. 16 - Łukasz Krzak