Aktualności

O projekcie

Szkolenia

Specjalizacja II stopnia

Studia podyplomowe

Specjalistyczne doradztwo

Ekonomia społeczna

Dobre praktyki
   MOPR w Opolu
   GOPS w Rudnikach
   OPS w Wołczynie
   OPS w Gogolinie
   MGOPS w Zdzieszowicach
   PCPR w Namysłowie
   PCPR w Brzegu
   OIK w Prudniku

Do pobrania

Kontakt

Reportaż Rodzina bez przemocy

Reportaż Ekonomia społeczna

Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem wojewódzwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Droga do rodzicielstwa - Broszura informacyjna dla kandydatów na rodziny adopcyjne lub zastępcze

Biuletyn informacyjny

Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego

Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społeczenej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych 

Potencjał opolskich organizacji pozarządowych 

Dobre praktyki
 


Dobre praktyki w województwie opolskim!

Jeżeli Państwa projekt jest ciekawy i chcecie podzielić się swoim doświadczeniem przy jego realizacji, zamieście go w bazie dobrych praktyk!

Gorąco zachęcamy do publikowania materiałów na naszej stronie internetowej. Chcielibyśmy, aby to właśnie Państwo tworzyli bazę dobrych praktyk, gdyż została ona stworzona z myślą o Was.

Czekamy na materiały, zdjęcia, artykuły, opisy Państwa doświadczeń, informacje o sukcesach i porażkach oraz rezultatach Waszych projektów.

Publikacja projektów daje Państwu możliwość prezentacji Waszych doświadczeń w całej Polsce!

Zapraszamy do współpracy!


 
LINKI
 


Fundusze
Europejskie

 


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Opolu

 


Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu

 


Portal Pomocy Społecznej

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  
© Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu