Aktualności

O projekcie

Szkolenia

Specjalizacja II stopnia

Studia podyplomowe

Specjalistyczne doradztwo

Ekonomia społeczna

Dobre praktyki

Do pobrania

Kontakt

Reportaż Rodzina bez przemocy

Reportaż Ekonomia społeczna

Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem wojewódzwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Droga do rodzicielstwa - Broszura informacyjna dla kandydatów na rodziny adopcyjne lub zastępcze

Biuletyn informacyjny

Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego

Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społeczenej

Badanie ewaluacyjne projektów systemowych 

Potencjał opolskich organizacji pozarządowych 

Aktualności
 


 • 2015-10-05
  Dnia 23 września 2015 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu odbyło się spotkanie pod nazwą "Rolnictwo społeczne. Kluczowe sfery rozwoju ekonomii społecznej w województwie opolskim" realizowane w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób tj., przedstawicieli NGO, OWES, spółdzielni socjalnych, samorządu województwa, CIS-ów, WUP oraz pracownicy ROPS w Opolu.
  Więcej...


 • 2015-09-29
  W dniach 24-25.09.2015 r. w Hotelu Festival w Opolu odbyło się seminarium pt. "Pomoc społeczna w kontekście zachodzących zmian", w którym uczestniczyło ok. 60 pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej z województwa opolskiego. Tematem przewodnim seminarium była rola i zadania instytucjonalnej pomocy społecznej wobec dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, w tym powstawania nowych zjawisk i problemów społecznych oraz propozycji minimalizacji skutków ich negatywnych oddziaływań.
  Więcej...


 • 2015-09-18
  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli wszystkich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w regionie na dwudniowe seminarium w ramach własnego projektu pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim"
  Więcej...


 • 2015-09-15
  Serdecznie zapraszamy do udziału w ostatnim seminarium realizowanym w tym okresie programowania w ramach projektu systemowego ROPS w Opolu, które odbędzie się w dnia 24-25 września 2015 r.
  Zaproszenie

  Karta zgłoszeniowa


 • 2015-09-04
  W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszamy na spotkanie pn.: Ronictwo społeczne, Kluczowe sfery rozwoju ekonomii społecznej w województwie opolskim.
  Więcej


 • 2015-08-19
  Informujemy, że rekrutacja na szkolenie Zaburzenia psychiczne osób starszych została zakończona

 • 2015-08-13
  Informujemy, że dysponujemy wolnymi miejscami na szkolenie:
  1. Zaburzenia psychiczne osób starszych (szkolenie jednodniowe)
  w terminie 28.08.2015r.
  Informujemy, iż w ramach projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 uczestnikami ww. szkolenia nie mogą być pracownicy z branży medycznej np. pielęgniarka, opiekunka medyczna.

  2. Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy w ramach zespołów interdyscyplinarnych (szkolenie dwudniowe) w terminie 9-10.09.2015 r.
  Informujemy, iż uczestnikami ww. szkolenia mogą być również pracownicy innych służb społecznych działających w zespołach interdyscyplinarnych tj, policjanci , kuratorzy sądowi, pedagodzy, asystenci rodziny.

  Kartę zgłoszenia jest dostępna na stronie internetowej: www.pokl.rops-opole.pl,
  Karty prosimy przesyłać na nr faksu: 77 44 15 259.

 • 2015-07-29
  W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszam na ostatnie w tym okresie programowania 2007-2013 szkolenia oraz cykl szkoleniowy (tematyka szkoleń w załączonej tabeli - hamonogramie).
  Proponowane szkolenia i cykl szkoleniowy skierowane są do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz kadry pracującej z rodziną z województwa opolskiego. Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie oraz wyżywienie są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia.
      Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia faksem 77/ 44 15 259. Przesłana karta zgłoszenia musi być podpisana przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo swoich pracowników w wybranych szkoleniach. Na zgłoszenia czekamy do 10 sierpnia 2015 r.
      Zawiadomienie o zakwalifikowaniu na szkolenie lub cykl szkoleniowy zostanie przekazane Państwu telefonicznie z informacją o numerze grupy szkoleniowej i dokładnym terminie oraz miejscu szkolenia. Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.pl oraz pokl.rops-opole.pl
      W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Aleksandrą Guszpit 77/ 44 15 250 wew. 16.

  Harmonogram szkoleń

  Karta zgłoszeniowa na szkolenie
 • 2015-05-18
  Informujemy, że dysponujemy wolnymi miejscami na 3 dniową wizytę studyjną w woj. śląskim w dn. 26-28 maja br. W trakcie wyjazdu uczestnicy zapoznają się z doświadczeniami z zakresu dobrych praktyk w dziedzinie partnerstw na rzecz włączenia społecznego oraz z doświadczeniami w zakresie dobrych praktyk w dziedzinie stosowania aktywnych form integracji społecznej. Kartę zgłoszenia, która jest dostępna na stronie internetowej: www.pokl.rops-opole.pl, prosimy przesyłać na nr faksu: 77 44 15 259.

 • 2015-05-11
  Informujemy, że ruszają kolejne nowe cykle szkoleniowe i szkolenia specjalistyczne, na które osoby zakwalifikowane są powiadamiane telefonicznie przez pracowników ROPS w Opolu.
  Tabela realizowanych szkoleń

 • 2015-05-11
  W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 ogłaszam nabór na dwie 3-dniowe wizyty studyjne, które odbędą się w woj. śląskim. W trakcie wyjazdu uczestnicy zapoznają się z doświadczeniami w zakresie dobrych praktyk w dziedzinie partnerstw na rzecz włączania społecznego oraz z doświadczeniami w zakresie dobrych praktyk w dziedzinie stosowania aktywnych form integracji społecznej. Wizyty odbędą się w instytucjach takich jak:
  Więcej...


 • 2015-03-31
  W związku z realizacją kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego ROPS w Opolu pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 PO KL, w dniu 24 marca br. w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki odbyła się "Gala Twórczości Osób Niepełnosprawnych". Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie "Ambasada Sukcesu" z siedzibą w Staniszczach Wielkich. Celem kampanii było pokazanie twórczości osób niepełnosprawnych oraz przełamanie stereotypowego ich postrzegania. Inicjatywa stanowiła okazję do prezentacji osiągnięć osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach sztuki oraz spotkania się, wymiany doświadczeń i wzajemnej integracji dla opolskiego środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Podczas Gali zostały wręczone Statuetki "Emil 2015" oraz nagrody w konkursie "Małgorzata dla Mistrza" oraz nagroda publiczności "Błękitny Anioł" im. Wiesława Szabata.
      Konkursy oceniała komisja w składzie:
  1. Roman Kolek - Wicemarszałek Województwa Opolskiego;
  2. Rafał Poliwoda - dyrektor Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu;
  3. Jerzy Jakubiszyn - Prezes Opolskiej Izby Lekarskiej;
  4. Małgorzata Kozak - zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu;
  5. Weronika Juraszek - Starostwo Powiatowe w Krapkowicach;
  6. Józef Kotyś - samorządowiec/lider zespołu Kotyś & Daria;
  7. Irena Jackowska - sołtys wsi Osiek/solistka chóru;
  8. Marek Kania - lekarz/skrzypek;
  9. Małgorzata Janik - Jankowska - nauczycielka/dyrygent;
  10. Tomasz Bazan - koordynator muzyczny Radia Opole, zastępca redaktora naczelnego.
      Podczas Gali wystąpiło 25 wykonawców utworów muzycznych i 17 wykonawców w konkursie "Manualnie". Poniżej laureaci konkursów:

  I miejsce w Festiwalu i statuetka "Małgorzata dla Mistrza":
  Magdalena Ploch ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy z piosenką "Halleluja"

  Nagroda publiczności dla wykonawcy utworu muzycznego:
  Leszek Wawrzynowiak ze Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" w Kędzierzynie-Koźlu

  I miejsce w konkursie "Manualnie"
  Kornelia Pradela-Sędzicka z Krapkowic

  Nagroda publiczności za rękodzieło:
  Sylwia Andrejszyn z Krapkowic

  Nagroda publiczności "Błękitny Anioł" im. Wiesława Szabata:
  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie


      W tym roku do "Emilów" zgłoszonych zostało 25 osób. Natomiast te zaszczytne statuetki otrzymali:
  1. Jarosław Kielar - Burmistrz Miasta Kluczbork;
  2. Gmina Praszka;
  3. Ilona Nawankiewicz - Fundacja Szansa dla Niewidomych w Opolu;
  4. Iwona Siembida - Szkoła Podstawowa w Prudniku;
  5. Grzegorz Pilarczyk z Nieradowic;
  6. Mirosław Śnigórski - Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu;
  7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich;
  8. Irena Jackowska - sołtys wsi Osiek;
  9. Radio Opole;
  10. Ingrida Bożek - Dom Dziennego Pobytu Magda Maria w Opolu;
  11. Małgorzata Lis-Skupińska;
  12. Adam Ramczykowski - Radio Opole;
  13. Marek Kania - lekarz;
  14. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu;
  15. PERI Polska z Kolonowskiego.
      W takcie Gali panowała wspaniała, pełna rodzinnego ciepła atmosfera. Osoby niepełnosprawne po raz kolejny pokazały jak wiele posiadają talentów, także tych artystycznych. Tego typu przedsięwzięcia stanowią wspaniałą okazję, aby pokazać niesamowity potencjał tkwiący w osobach posiadających różne schorzenia, które udowadniają, że talent jest ponad wszelkimi ograniczeniami. Wszystkim uczestnikom oraz laureatom Gali składamy serdeczne podziękowania i gratulacje!

         

         
  Zwiń


 • 2015-03-11
  W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszam na cykl szkoleniowy pn. "Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej" składający się z 5 specjalistycznych 3-dniowych szkoleń oraz dwóch 3-dniowych wizyt studyjnych, będących praktycznym uzupełnieniem programu szkoleniowego.
  Więcej...

 • 2015-03-11
  W związku z realizacją projektu systemowego pt. ""Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim"" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszam na szkolenia i cykle szkoleniowe o tematyce przygotowującej do realizacji zadań przewidzianych ustawami, służącej aktywizacji środowiska lokalnego poprawy działań w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe odbiorców projektu /tematyka szkoleń i cykli szkoleniowych w załączonej tabeli/.
  Więcej...

 • 2015-03-10
  W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim"" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszamy na Galę Twórczości Osób Niepełnosprawnych organizowaną w ramach kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych. Gala odbędzie się 24 marca 2015 r. w godzinach od 14.00 do 19.00 w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przy ul. Piastowskiej 14. W programie Gali m.in. prezentacja rękodzieła "Manualnie", konkurs piosenki o statuetkę "Małgorzata dla Mistrza" oraz rozstrzygnięcie 9. edycji plebiscytu "Spróbujmy razem pokonać bariery", którego laureaci otrzymają statuetki - Emile.

             

             

      • 2015-03-06
      Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach realizacji projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prowadzi nabór na "Szkołę Liderów Ekonomii Społecznej".
  Więcej...


 • 2015-02-13
  Informujemy, że w związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 w drugiej połowie marca 2015 r. planujemy nabór na nowe szkolenia i cykle szkoleniowe o tematyce przygotowującej do realizacji zadań przewidzianych ustawami, służącej aktywizacji środowiska lokalnego poprawy działań w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe odbiorców projektu.

  Tabela z proponowaną tematyką szkoleń


 • 2014-12-11
  Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w zakresie pracy socjalnej z osobami starszymi - plan zajęć

 • 2014-12-05
  Plan konsultacji dla uczestników specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w zakresie pracy socjalnej z osobami starszymi

 • 2014-12-03
      W dniach 27-28 listopada br. w hotelu "Pod Złotą Koroną" w Opolu odbyło się dwudniowe seminarium pn. "Prawny aspekt pracy socjalnej w pomocy społecznej".
  Więcej...


 • 2014-11-19
  Przykładowe pytania egzaminacyjne z zakresu przygotowania ogólnego specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

 • 2014-11-19
  "Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w zakresie pracy socjalnej z osobami starszymi" - plan zajęć - zjazdy w dniach: 22-23 listopada 2014r., 6-7 grudnia 2014r., 10-11 stycznia 2015r., 24-25 stycznia 2015r. i 7-8 lutego 2015r.

 • 2014-11-03
  "Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w zakresie pracy socjalnej z osobami starszymi" - plan zajęć na 8-9 listopada 2014 r.

 • 2014-11-03
  Informujemy, że w dniach 27-28 listopada 2014 r. odbędzie się dwudniowe seminarium, którego tematem przewodnim będzie "Prawny aspekt pracy socjalnej w pomocy społecznej". Seminarium realizowane jest w ramach projektu systemowego ROPS w Opolu pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" POKL.
  Więcej...


 • 2014-10-28
  Serdecznie zapraszamy na szkolenia realizowane w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 /tematyka szkoleń w załączonej tabeli/.
  Więcej...


 • 2014-10-21
  Publikujemy terminarz zjazdów oraz plan zajęć dla osób biorących udział w szkoleniu "Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w zakresie pracy socjalnej z osobami starszymi".

 • 2014-10-13
  Informacja z przebiegu konferencji "Ekonomia społeczna w województwie opolskim - szanse, zagrożenia i perspektywy rozwoju", która odbyła się w dniu 13 października 2014 r.

 • 2014-09-29
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu organizuje konferencję nt. "Ekonomia społeczna w województwie opolskim - szanse, zagrożenia i perspektywy rozwoju"
  Więcej... • 2014-09-11
  W dniach 2 - 4 września 2014 r. zorganizowano trzydniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej na terenie woj. wielkopolskiego. W wizycie uczestniczyło 18 osób - przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej z naszego regionu.
  Więcej...


 • 2014-08-14
  Raport z ewaluacji on-going "Wieloletniego regionalnego planu działań województwa opolskiego na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013-2020"
  Więcej...


 • 2014-07-21
  Informujemy, że w dniu 07.08.2014 r. w godz. 12.00-15.30 w siedzibie ROPS w Opolu odbędzie się doradztwo grupowe dla pracowników OPS i PCPR z woj. opolskiego na temat "Praca socjalna z rodziną dotkniętą problemem przemocy", na które można się zgłaszać telefonicznie pod numer 77/4415250 do Pani Katarzyny Kamińskiej. Podczas ww. spotkania poruszane będą poniższe tematy:
  Więcej... • 2014-07-11
  Informujemy, że w dniu 17.07.2014 r. w godz. 8.00-12.00 w siedzibie ROPS w Opolu odbędzie się doradztwo grupowe na temat "Prawa i praktyki realizacji funkcji asystenta rodziny" na które można się zgłaszać telefonicznie pod numer 77/4415250 do Pani Agnieszki Ponikowskiej.
  Więcej... • 2014-07-04
  W związku z realizacją projektu systemowego pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 seredcznie zapraszam do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 2-4 września 2014 r.
  Więcej...

  Program

  Karta zgłoszeniowa


 • 2014-06-25
  Szanowni Państwo
  Informujemy, iż program seminarium "Blaski i cienie ustawy o pieczy zastępczej", które odbędzie się w dniu 30 czerwca br. (Poniedziałek) w godzinach 11.00 - 14.15 w Sali Konferencyjnej im. Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu (Ostrówek) uległ nieznacznej modyfikacji.
  Więcej...

 • 2014-06-30
  Wizyta studyjna we Włoszech

  Celem wizyty było zapoznanie uczestników ze strukturą i organizacją włoskiego systemu przedsiębiorczości społecznej, w tym m.in. ram prawnych i wynikającej z nich praktyki funkcjonowania sektora ES.
  Więcej...


 • 2014-06-16
  Spotkanie dot. propozycji zmian do ustawy o spółdzielniach socjalnych
  Ministerstwo Pracy i Polityki rozpoczęło pracę nad zmianą ustawy o spółdzielniach socjalnych. W związku z czym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 PO KL ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zorganizował spotkanie- w dniu 16 czerwca b.r., w sali konferencyjnej WUP w Opolu, podczas którego omówione zostały propozycję zmian ustawy o spółdzielniach socjalnych, a także propozycje ujednolicenia przepisów i aktów wykonawczych dotyczących udzielania wsparcia przez PUP osobom zakładającym spółdzielnie socjalne lub przystępującym do spółdzielni, tak aby wszystkie dokumenty były ze sobą spójne.
  Więcej...


 • 2014-06-16
  Celem wizyty było zapoznanie uczestników ze strukturą i organizacją włoskiego systemu przedsiębiorczości społecznej, w tym m.in. ram prawnych i wynikającej z nich praktyki funkcjonowania sektora ES.
  Więcej...


 • 2014-06-12
  Wizyta studyjna w Szwecji

  Położony na północy Szwecji region Västerbotten był celem wizyty studyjnej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. W trakcie wizyty uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze stosowanymi w Szwecji sposobami organizacji oraz finansowania opieki nad osobami starszymi.
  Więcej...


 • 2014-06-06
      Zapraszamy serdecznie do udziału w seminarium "Blaski i cienie ustawy o pieczy zastępczej", które odbędzie się w dniu 30 czerwca br. (Poniedziałek) w godzinach 11.00 - 14.00 w Sali Konferencyjnej im. Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu (Ostrówek).
  Więcej...


 • 2014-06-04
  W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszam na szkolenia o tematyce przygotowującej do realizacji zadań przewidzianych ustawami, służącej aktywizacji środowiska lokalnego poprawy działań w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe oraz umiejętności interpersonalne odbiorców projektu
  Więcej...


 • 2014-05-28
  Ministerstwo Pracy i Polityki rozpoczęło pracę nad zmianą ustawy o spółdzielniach socjalnych. W związku z czym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu - zaprasza na spotkanie w dniu 16 czerwca br. w godzinach 10.00 - 14.00, podczas którego zostaną omówione propozycje zmian ustawy o spółdzielniach socjalnych a także propozycje ujednolicenia przepisów i aktów wykonawczych dotyczących udzielania wsparcia przez PUP osobom zakładającym spółdzielnie socjalne lub przystępującym do spółdzielni, tak aby wszystkie dokumenty były ze sobą spójne. Spotkanie poprowadzi Pan Cezary Miżejewski.
  Zaproszenie
  Karta zgłoszeniowa

 • 2014-05-28
  Informujemy, iż firma Openfield sp. z o. o. z siedzibą w Opolu 45-040, przy Pl. Kopernika 1, jest realizatorem badania ewaluacyjnego on - going "Wieloletniego Regionalnego Planu Działań Województwa Opolskiego na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013 - 2020"...
  Więcej...

 • 2014-05-26
  W dniu 24 maja 2014 r. na terenie Strzelnicy w Opolu Grudzicach odbył się piknik dla rodzin adopcyjnych i zastępczych. Impreza związana była z przypadającym na dzień 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego, który jako polskie święto obchodzony jest od 2006 r. na mocy Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. o ustanowieniu dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.
  Więcej...


 • 2014-05-26
  W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projektu systemowego, pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 PO KL, uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu w specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.
  Pismo w sprawie naboru
  Formularz zgłoszenia na szkolenie z zakresu w specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

 • 2014-04-11
      W związku z realizacją projektu systemowego pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszamy do udziału w zagranicznej 5 - dniowej wizycie studyjnej w Szwecji w regionie Västerbotten, która odbędzie się w dniach 26-30 maja 2014 r.
  Więcej...


 • 2014-04-11
      W związku z realizacją projektu systemowego pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszamy do udziału w zagranicznej wizycie studyjnej w rejonie Lombardia we Włoszech, która odbędzie się w dniach 23-27 czerwca 2014 r.
  Więcej...


 • 2014-04-10
  Informujemy o zamieszczeniu w BIP zapytania ofertowego na wykonanie badania ewaluacyjnego on - going "Wieloletniego Regionalnego Planu Działań Województwa Opolskiego na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013 - 2020" realizowanej w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim".
  Więcej...

 • 2014-03-27
  Seminarium "Ustawa o pieczy zastępczej blaski cienie" zaplanowane na dzień 31.03.2014 r. zostaje odwołane
  Więcej...

 • 2014-03-27
      W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszamy na cykle szkoleniowe o tematyce przygotowującej do realizacji zadań przewidzianych ustawami, służącej aktywizacji środowiska lokalnego poprawy działań w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe odbiorców projektu
  Więcej...


 • 2014-03-07
      W dniu 5 marca br. w auli Uniwersytetu Opolskiego w Studenckim Centrum Kultury odbyło się seminarium, nt. "Prawa osób niepełnosprawnych, wykluczonych i starszych". Seminarium zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
  Więcej...

 • 2014-02-17
  W związku z realizacją kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego ROPS w Opolu pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim", Poddziałanie 7.1.3 PO KL, w dniu 11 lutego br. w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki odbyła się "Gala Twórczości Osób Niepełnosprawnych".
  Więcej...

 • 2014-02-12
  W dniach 6-7 lutego br. w hotelu "Pod Złotą Koroną" w Opolu odbyło się dwudniowe seminarium pn. "Różne oblicza pomocy społecznej" organizowane w związku z realizacją projektu systemowego pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3. W seminarium uczestniczyło 70 przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa opolskiego.
  Więcej...

 • 2014-02-10
  Szanowni Państwo
  ROPS w Opolu serdecznie zaprasza do udziału w seminarium nt. Prawa osób niepełnosprawnych, wykluczonych i starszych, które odbędzie się w dniu 5 marca (środa) 2014 r. w auli Uniwersytetu Opolskiego (Studenckie Centrum Kultury - aula na parterze), przy ul. Katowickiej 87 A w Opolu.
  Zaproszenie
  Program konferencji
  Karta zgłoszeniowa

 • 2014-01-28
  Poniżej podajemy Państwu aktualne miejsca szkoleń w 2014 r. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

  HARMONOGRAM - ROPS 2014

  Lp. Nazwa szkolenia Terminy graniczne 2014 Ustalone terminy szkoleń Miejsce
  1. KPA w praktyce jednostek pomocy społecznej z uwzględnieniem nowelizacji. 1 gr. - 1 dzień 09.05.2014 r. NEOMEDIA, ul. Ozimska 184, I piętro sala nr 14
  2. Działalność socjalna w zakładzie pracy. 1 gr. - 1 dzień 12.05.2014 r. NEOMEDIA, ul. Ozimska 184, I piętro sala nr 14
  3. Pierwsza pomoc przedmedyczna 1 gr. - 1 dzień 04.04.2014 r. NEOMEDIA, ul. Ozimska 184, I piętro sala nr 14
  4. Zespół interdyscyplinarny jako skuteczna metoda rozwiązywania problemów społecznych. 1 gr. - 2 dni 14-15.04.2014 r. Hotel Villa Park, ul.Leona Czogały 1, Opole
  5. Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów. 1 gr. - 2 dni 4-5.03.2014 r. Hotel Pod Złotą Koroną, Oświęcimska 136, Opole
  6. Współpraca OPS i PUP w celu aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów pomocy społecznej. 1 gr. - 2 dni 12-13.05.2014 r. Hotel Pod Złotą Koroną, Oświęcimska 136, Opole
  7. Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy. 1 gr. - 2 dni 16-17.04.2014 r. Hotel Villa Park, ul.Leona Czogały 1, Opole
  8. Organizacja zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w DPS 1 gr. - 2 dni 28-29.04.2014 r. Hotel Pod Złotą Koroną, Oświęcimska 136, Opole
  9. Praca z rodziną metodą genogramu 1 gr. - 2 dni 14-15.04.2014 r. Hotel Pod Złotą Koroną, Oświęcimska 136, Opole
  10. Analiza transakcyjna w pracy z klientem pomocy społecznej 1 gr. - 2 dni 09-10.04.2014 r. Hotel Pod Złotą Koroną, Oświęcimska 136, Opole
  11. Współpraca pracownika socjalnego z asystentem rodziny i rodziną wspierającą 1 gr. - 2 dni 16-17.04.2014 r. Hotel Pod Złotą Koroną, Oświęcimska 136, Opole
  12. Animator osoby niepełnosprawnej i starszej 2 gr. x 2 dni = 4 dni 24-25.04.2014 r.
  08-09.05.2014 r.
  Hotel Pod Złotą Koroną, Oświęcimska 136, Opole
  13. Postępowanie egzekucyjne w administracji 1 gr. - 1 dzień 05.05.2014 r. NEOMEDIA, ul. Ozimska 184, I piętro sala nr 14
  14. Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy 1 gr. - 2 dni 6-7.03.2014 r. Hotel Pod Złotą Koroną, Oświęcimska 136, Opole
  15. Zarządzanie zmianą w jednostce 1 gr. - 2 dni 5-6.06.2014 r. Hotel Pod Złotą Koroną, Oświęcimska 136, Opole


 • 2014-01-17
  W dniu 16 stycznia 2014 r. w sali konferencyjnej WUP w Opolu ul. Głogowska 25, II piętro o godzinie 12.00 odbyło się spotkanie dyskusyjno - warsztatowe nt. "Ekonomii społecznej - jako skutecznego narzędzia do rozwiązywania problemów społecznych", realizowanego w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 PO KL ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Więcej...

 • 2014-01-16
  Podajemy zakres tematyczny szkoleń specjalistycznych, które odbędą się w 2014 r.
  Więcej...

 • 2014-01-14
  W związku z realizacją projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 serdecznie zapraszamy na szkolenia o tematyce przygotowującej do realizacji zadań przewidzianych ustawami, służącej aktywizacji środowiska lokalnego poprawy działań w sektorze problemów socjalnych, jak również wzmacniającej kompetencje zawodowe oraz umiejętności interpersonalne odbiorców projektu Więcej...

 • 2014-01-13
  Z przyczyn organizacyjnych nastąpiła zmiana terminu dwudniowego seminarium realizowanego w ramach projektu systemowego pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3, PO KL. Seminarium odbędzie się w dniach 6-7 lutego 2014 r. w Hotelu "Pod Złotą Koroną" przy ul. Oświęcimskiej 136 w Opolu.
  Program seminarium.

  Archiwum - Aktualności z 2013 r.
  Archiwum - Aktualności z 2012 r.
  Archiwum - Aktualności z 2011 r.
  Archiwum - Aktualności z 2010 r.

   
 • LINKI
   


  Fundusze
  Europejskie

   


  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

   


  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

   


  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  w Opolu

   


  Wojewódzki Urząd Pracy
  w Opolu

   


  Portal Pomocy Społecznej

   


   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    
  © Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu